Огляд законодавства

Огляд законодавства за жовтень 2021 року

Податки

Кабінет Міністрів України схвалив проєкт Закону України «Про внесення змін до Митного тарифу України щодо уніфікації ставок ввізного мита на окремі товари», підготовлений Міністерством фінансів спільно з Держмитслужбою за погодженням з Мінекономіки.

Законопроєктом пропонується уніфікувати (переглянути) ставки ввізного мита з урахуванням зв’язаних ставок СОТ на 92 товари, що класифікуються залежно від їх хімічного складу, ступеня обробки, технічних характеристик тощо, та які неможливо точно ідентифікувати на момент їх митного оформлення без додаткових лабораторних досліджень.

У результаті уніфікації ставки ввізного мита на окремі товари незначною мірою збільшаться, на інші – зменшаться. Також пропонується підвищити рівень повних ставок ввізного мита до рівня нових уніфікованих пільгових ставок ввізного мита.

Такі зміни до Митного тарифу дозволять спростити процедури класифікації та прискорити митне оформлення однорідних товарів.

Облік і звітність

Кабінет Міністрів України погодив проєкт Закону «Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». Метою цих змін є удосконалення законодавчих засад ведення бухгалтерського обліку та фінансової звітності відповідно до положень національного та європейського законодавства.

Законопроєктом пропонується:

 • запровадити категорії груп материнського підприємства та його дочірніх підприємств для цілей консолідації, подання та оприлюднення фінансової звітності;
 • звільнити від обов’язкового складання, подання й оприлюднення консолідованої фінансової звітності малі та середні групи з метою спрощення ведення бізнесу;
 • удосконалити окремі норми щодо подання фінансової звітності, складеної за міжнародними стандартами фінансової звітності на основі таксономії фінансової звітності в єдиному форматі;
 • доповнити перелік підприємств, які складають фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності;
 • уточнити положення щодо оприлюднення консолідованої фінансової звітності разом з аудиторським звітом з метою забезпечення прозорості та доступності інформації про фінансову звітність підприємств;
 • удосконалити положення щодо вимог до первинних документів у зв’язку із обробленням документів за допомогою інформаційно-телекомунікаційних систем.

Законопроєктом пропонується встановити, що залежно від характеру господарської операції та технології обробленя облікової інформації до первинних документів можуть бути включені додаткові реквізити.

Крім того, проєктом уточнюється, що первинні документи, створені автоматично в електронній формі програмним забезпеченням інформаційно-комунікаційної системи, застосовуються в бухгалтерському обліку за умови наявності накладеного на електронний документ електронного підпису чи печатки з дотриманням вимог законодавства про електронні документи та електронний документообіг.

Прийняття акта дасть змогу не тільки вдосконалити законодавчі засади ведення бухгалтерського обліку та спростити ведення бізнесу в цій сфері, але й сприятиме прозорості фінансової звітності та позитивному інвестиційному клімату в Україні.

Контроль і відповідальність

Президент України підписав Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення надання публічних (електронних публічних) послуг» № 1767-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 22 вересня 2021 року.

Документ вносить зміни до визначення принципу надання електронної публічної послуги за замовчуванням. Зокрема, закон визначає, що такий принцип не може застосовуватися до державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, обтяжень таких прав; актів цивільного стану громадян; юридичних осіб, їхньої символіки (у випадках, передбачених законом), громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб – підприємців.

Також цей принцип не застосовується до державної реєстрації релігійних організацій та їхніх структурних підрозділів, всеукраїнських профспілок, їхніх об’єднань, всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців; відокремлених підрозділів іноземних неурядових організацій, представництв, філій іноземних благодійних організацій, символіки громадських формувань, друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств.

Крім того, принцип надання публічної (електронної публічної) послуги за замовчуванням не може застосовуватися до реєстрації статутів територіальних громад, серед іншого – міст Києва та Севастополя; реєстрації статутів Національної академії наук України та національних галузевих академій наук; процедур відновлення платоспроможності боржника – юридичної особи або визнання його банкрутом з метою задоволення вимог кредиторів, а також відновлення платоспроможності фізичної особи, виконавчого провадження та примусового виконання судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб).

Водночас законом передбачено, що перелік випадків, у яких суб’єкт надання електронних публічних послуг може надавати електронні публічні послуги за замовчуванням, встановлює Кабінет Міністрів України.

Фінансові ринки

Міністерство юстиції України наказом від 10.09.2021 р. № 3201/5 затвердило Положення про здійснення фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство юстиції України (далі – Положення).

Аналогічний попередній документ, затверджений наказом Мін’юсту від 18.06.2015 р. № 999/5, визнано таким, що втратив чинність.

Положення поширюється на:

 • адвокатські бюро, адвокатські об'єднання та адвокатів, які здійснюють адвокатську діяльність індивідуально;
 • нотаріусів;
 • суб'єктів господарювання, що надають юридичні послуги, з урахуванням особливостей діяльності таких суб'єктів, якщо вони беруть участь, діючи від імені та/або за дорученням клієнта, у будь-якій фінансовій операції та/або допомагають клієнту планувати чи здійснювати операцію щодо:
  • купівлі-продажу нерухомості або управління майном під час фінансування будівництва житла;
  • купівлі-продажу суб'єктів господарювання та корпоративних прав;
  • управління коштами, цінними паперами або іншими активами клієнта;
  • відкриття та/або управління банківським рахунком або рахунком у цінних паперах;
  • залучення коштів, необхідних для створення юридичних осіб та фондів, забезпечення їх діяльності або управління ними;
  • створення, забезпечення діяльності або управління юридичними особами, фондами, трастами або іншими подібними правовими утвореннями;
 • осіб, які надають послуги щодо створення, забезпечення діяльності або управління юридичними особами, якщо вони, зокрема, надають консультації клієнту, беруть участь, діючи від імені та/або за дорученням клієнта, у будь-якій фінансовій операції та/або допомагають клієнту планувати чи здійснювати операцію щодо створення, забезпечення діяльності або управління юридичними особами.

Відповідальність за неналежну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу несе керівник суб'єкта, а також відповідальний працівник суб'єкта.

Положення набрало чинності 25.09.2021 року.

Праця та заробітна плата

Державна служба України з питань праці та Державна податкова служба проведуть перевірки дотримання законодавства про працю та зайнятість населення роботодавцями, які отримали дозвіл на застосування праці іноземців та осіб без громадянства. Особлива увага приділятиметься відповідності оплати праці іноземним громадянам до встановленого законодавством рівня та відрахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Відповідне доручення було надано 20 жовтня Прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем за ініціативи Мінекономіки. Підставою для такої ініціативи стало проведення моніторингу сплати роботодавцями у 2020 році та І півріччі 2021 року заробітної плати іноземним працівникам. Отримані результати свідчать, що відомості відсутні більш ніж у 70% випадків від загальної кількості осіб, на яких були видані дозволи.

Надалі такий моніторинг планується запровадити на постійній основі. Для цього у міністерстві розробили законопроєкт «Про внесення змін до деяких законів України щодо застосування праці іноземців та осіб без громадянства в Україні».

Зокрема, документом пропонується:

 • посилити контроль за додержанням законодавства у цій сфері, у тому числі через запровадження моніторингу;
 • зменшити фінансове навантаження на роботодавців, скасувавши зобов’язання щодо забезпечення рівня заробітної плати іноземцю у розмірі 5 або 10 мінімальних заробітних плат залежно від категорії;
 • підвищити вартість дозволу з метою захисту національного ринку праці та спрямування коштів на виплату допомоги для безробітних громадян;
 • надати можливість іноземцям, які навчаються в навчальних закладах України, працювати, передбачивши для роботодавця безоплатне отримання дозволу для такої категорії працівників;
 • чітко визначити перелік документів, які подаються для отримання або продовження дії дозволів; передбачити зручний спосіб отримання дозволу, зокрема через центри надання адміністративних послуг;
 • забезпечити безоплатну видачу дублікату дозволу у випадках його втрати чи пошкодження.

Інше

Міністерство охорони здоров’я наказом «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства охорони здоров'я» від 28.09.2021 р. № 2086 внесло зміни до низки наказів МОЗ України з питань роботи електронної системи охорони здоров’я.

У документі передбачено такі зміни.

1. Коригується Порядок ведення Реєстру медичних записів, записів про направлення та рецептів в електронній системі охорони здоров'я, затверджений наказом МОЗ від 28.02.2020 р. № 587. Зміни визначають коло осіб, які за відсутності лікаря мають право виправити помилковий медичний запис про вакцинацію.

2. Змінюється наказ МОЗ «Деякі питання формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність та проведення їхньої перевірки» від 01.06.2021 р. № 1066. Пропонується надати можливості:

 • використовувати у роботі нормативно-правові акти, що регулюють видачу паперових листків непрацездатності (у певних випадках);
 • у разі виявлення технічної неточності aбo недостовірної інформації у медичному висновку, внести зміни до такого медичного висновку не пізніше 7 дня з дати його формування;
 • скасувати помилковий медичний висновок протягом 7 днів з дати його формування та сформувати новий з датою початку на 7 днів раніше дати формування.

3. Змінено Порядок видачі (формування) листків непрацездатності в Електронному реєстрі листків непрацездатності, затверджений наказом МОЗ від 17.06.2021 р. № 1234, зокрема:

 • уточнено порядок направлення сформованого листка непрацездатності роботодавцю;
 • визначено дії ПФУ щодо скасування листка непрацездатності та усіх змін в Електронному реєстрі листків непрацездатності, пов'язаних з цим листком, на підставі інформації про внесення змін у медичний висновок про тимчасову непрацездатність, оскільки юридичним наслідком внесення змін у висновок є відміна запису про нього;
 • змінено дату, з якої лист непрацездатності вважається виданим;
 • визначено механізм формування електронного листка непрацездатності за наявності одночасно кількох медичних висновків різної категорії на особу.

4. На підставі даних медичних висновків, які складають один випадок тимчасової непрацездатності, формують листки непрацездатності в порядку черговості створення медичних висновків, кожен наступний із яких створюватимуть як продовження першого та складають один страховий випадок.

5. Продовжено до 01 лютого 2022 року можливість виписки паперових листів непрацездатності. Щоправда випадки їх видачі суттєво обмежено, а саме:

 • продовження та закриття листків непрацездатності, які були видані до 01 жовтня 2021 року;
 • якщо сплив строк, уподовж якого лікуючий лікар мав можливість внести зміни до медичного висновку;
 • виникнення технічних проблем (помилок) при передачі даних між Е-реєстром е-лікарняних та Реєстром медичних е-висновків.

Наказ № 2086 набрав чинності 01 жовтня 2021 року у зв’язку з офіційним опублікуванням.

На тему
Запит прийнято!
Найближчим часом з вами зв’яжеться наш спеціаліст.
Гарного вам дня!
Запит не прийнято.
Ви можете зв'язатися з представниками «Де Візу» за тел. +38 (044) 279-0000
Гарного вам дня!
Долучайся до
команди "De Visu"
Ми переконані, що успіх нашого бізнесу залежить від працівників, тому ми заохочуємо кожного з них до розкриття власного потенціалу та здібностей.

Якщо ви відповідальні, орієнтовані на досягнення високих результатів своєї діяльності та прагнете до постійного розвитку й самовдосконалення, запрошуємо вас приєднатися до нашої команди.

дізнатися більше
112
працівників наразі в усіх філіях "De Visu" Group
Кар'єра