Огляд законодавства

Огляд законодавства за квітень 2019 року

Податки

ПДВ

Державна фіскальна служба України в індивідуальній податковій консультації «Щодо порядку оподаткування ПДВ операцій з постачання послуг із капітального ремонту житла (об’єкта житлового фонду) і подальшого постачання такого житла» від 05.04.2019 р. № 1483/6/99-99-15-03-02-15/ІПК розглянула таку ситуацію. Платник податку на додану вартість (далі – ПДВ) здійснює капітальний ремонт житла (об’єкта житлового фонду) силами підрядної організації. Чи буде для цілей ПДВ-обліку операція з постачання послуг з капітального ремонту житла підрядною організацією вважатися першим постачанням житла?

Для цілей оподаткування ПДВ операція з реалізації майнових прав на нерухоме майно для продавця є операцією з постачання об’єкта нерухомого майна. Відповідно до пп. 197.1.14 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) звільняються від оподаткування ПДВ операції з постачання житла (об’єктів житлового фонду), крім його першого постачання, якщо інше не передбачено цим підпунктом.

Перше постачання житла (об’єкта житлового фонду) означає:

 • першу передачу готового новозбудованого житла (об’єкта житлового фонду) у власність покупцю або постачання послуг (включаючи вартість придбаних за рахунок виконавця матеріалів) із спорудження такого житла за рахунок замовника;
 • перший продаж реконструйованого або капітально відремонтованого житла (об’єкта житлового фонду) покупцю, який є особою, іншою, ніж власник такого об’єкта, на момент виведення його з експлуатації (використання) у зв’язку з такою реконструкцією або капітальним ремонтом, або постачання послуг (включаючи вартість придбаних за рахунок виконавця матеріалів) на таку реконструкцію чи капітальний ремонт за рахунок замовника.

Отже, якщо замовник (власник житла) здійснює капітальний ремонт житла (об’єкта житлового фонду) силами підрядної організації, то операція такої підрядної організації (надавача послуг) з постачання послуг з капітального ремонту житла (об’єкта житлового фонду) є першим постачанням житла відповідно до пп. 197.1.14 ПКУ.

Така операція є об’єктом оподаткування ПДВ та оподатковується цим податком за ставкою 20%.

Операції з подальшого продажу капітально відремонтованого житла (об’єкта житлового фонду) покупцям звільняються від оподаткування ПДВ згідно з пп. 197.1.14 ПКУ.

ПДФО та військовий збір

Державна фіскальна служба України в індивідуальній податковій консультації «Щодо виконання функцій податкового агента представництвом української компанії, розташованим на території іншої держави, якщо наймані працівники є іноземними громадянами» від 21.03.2019 р. № 1138/10/26-15-13-06-12-ІПК докладно розповіла щодо виконання функцій податкового агента представництвом української компанії, розташованим на території іншої держави, якщо наймані працівники є іноземними громадянами.

Отже, заробітна плата та інші подібні винагороди, одержані резидентом договірної держави у зв’язку з роботою за наймом, підлягають оподаткуванню тільки в цій державі, якщо робота за наймом не здійснюється в іншій договірній державі. Якщо робота за наймом здійснюється таким чином, винагорода, одержана у зв’язку з цим, може оподатковуватись у тій другій державі.

Так, винагорода, одержана резидентом договірної держави у зв’язку з роботою за наймом, здійснюваною в іншій договірній державі, підлягає оподаткуванню тільки в першій згаданій державі, якщо:

 • одержувач знаходиться в іншій державі упродовж періоду або періодів, що не перевищують у сукупності 183-х днів протягом відповідного податкового року;
 • винагорода сплачується наймачем або від імені наймача, який не є резидентом іншої держави;
 • витрати на сплату винагороди не несе постійне представництво або фіксована база, яку наймач має в іншій державі.

Таким чином, якщо працівники закордонного представництва українського підприємства, які не є резидентами України, отримують заробітну плату з джерелом походження за межами України, то юридична особа не виступає щодо них податковим агентом, не утримує з такої заробітної плати податок на доходи та військовий збір й, відповідно, не відображає такий дохід в розрахунку за формою № 1 ДФ.

Спрощена система оподаткування

Державна фіскальна служба України в індивідуальній податковій консультації «Щодо практичного застосування норм законодавства з питання визначення доходу платника єдиного податку третьої групи» від 22.03.2019 р. № 1170/6/99-99-13-02-03-15/ІПК повідомила, що до складу доходу фізичної особи – підприємця не включаються, зокрема, суми коштів (аванс, передоплата), що повертаються покупцю товару (робіт, послуг) – платнику єдиного податку та/або повертаються платником єдиного податку покупцю товару (робіт, послуг), якщо таке повернення відбувається внаслідок повернення товару, розірвання договору або за листом-заявою про повернення коштів.

Для визначення обсягу доходу, що дає право суб’єкту господарювання зареєструватися платником єдиного податку та/або перебувати на спрощеній системі оподаткування в наступному податковому (звітному) періоді, не включається дохід, отриманий як компенсація (відшкодування) за рішенням суду за будь-які попередні (звітні) періоди.

Отже, до складу доходу фізичної особи – підприємця – платника єдиного податку не включаються кошти, що повертаються покупцю товару (робіт, послуг) – платнику єдиного податку та/або повертаються платником єдиного податку покупцю товару (робіт, послуг), якщо таке повернення відбувається внаслідок повернення товару, розірвання договору або за листом-заявою про повернення коштів.

Інші податки та збори

Державна фіскальна служба України в індивідуальній податковій консультації «Щодо бази справляння туристичного збору» від 17.04.2019 р. № 1654/6/99-99-12-02-03-15/ІПК розглянула таку ситуацію. Клієнти готелю рано заїжджають і пізно виїжджають. Виникає запитання: як у такому разі справляти туристичний збір?

За Правилами користування готелями й аналогічними засобами розміщення та надання готельних послуг, затвердженими наказом Державної туристичної адміністрації України від 16.03.2004 р. № 19, плату за надання готельних послуг справляють за єдиною розрахунковою годиною – о 12:00 поточної доби за місцевим часом.

Отже, відлік доби проживання розпочинається о 12:00 дня прибуття (заїзду) і триває 24 години до розрахункової години, встановленої готелем.

Якщо клієнти заїжджають до 12:00 дня прибуття і виїжджають після 12:00 дня виїзду, з метою оподаткування турзбором до кількості днів проживання слід додати дві доби: по одній за перевищення розрахункової години під час заїзду та виїзду з місця проживання.

Облік і звітність

Державна фіскальна служба України затвердила новий Державний реєстр реєстраторів розрахункових операцій (далі – РРО). До нового Державного реєстру РРО включено 8 новітніх моделей програмних/програмно-технічних комплексів, призначених для реєстрації розрахункових операцій, які беруть участь в експериментальному проекті.

Саме ці моделі застосовуватимуть у своїй діяльності користувачі-учасники експериментального проекту з впровадження інноваційних технологічних рішень для реєстрації розрахункових операцій у сфері торгівлі (у тому числі інтернет-торгівлі), громадського харчування, купівлі-продажу іноземної валюти, торгівлі через автомати з продажу товарів (послуг), надання послуг з приймання готівки для подальшого переказу, з перевезення пасажирів тощо.

Перелік новітніх моделей програмних та/або програмно-технічних комплексів, призначених для реєстрації розрахункових операцій, які беруть участь в експериментальному проекті, затверджено наказом Мінфіну від 26.03.2019 р. № 121.

До цього переліку увійшли новітні моделі семи вітчизняних компаній – учасників експериментального проекту та система «E-Receipt (e-Чек) електронний чек», розроблена Державною фіскальною службою України (далі – ДФСУ).

В основу системи «E-Receipt (e-Чек) електронний чек» покладено принцип обов’язкової онлайн-фіскалізації чеків на сервері ДФСУ. Ця система є альтернативою традиційним РРО, адже може застосовуватись для реєстрації розрахункових операцій, є безкоштовною для користувачів.

Функціональні компоненти системи E-Receipt дають змогу суб’єкту господарювання – продавцю, застосовуючи персональні комп’ютери, планшети, смартфони, здійснювати реєстрацію розрахункових операцій та передавати звітну інформацію (чеки, z-звіти) до ДФСУ, покупцю – переглядати інформацію щодо чеків в електронному кабінеті.

Вона інтегрується з іншими системами ДФСУ та бухгалтерськими програмами користувача.

Новітні моделі, включені до Держреєстру РРО, пропонуються до експлуатації в тестовому режимі всім суб’єктам господарювання, які виявили зацікавленість щодо участі в експериментальному проекті.

Триватиме проект до 31 грудня 2019 року. За його результатами Мінфін ухвалюватиме рішення щодо новітніх моделей, які не підлягатимуть зняттю з реєстрації та, відповідно, будуть рекомендовані до промислової експлуатації.

Контроль і відповідальність

Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про забезпечення функціонування української мови як державної».

Відповідно до закону українською мають говорити в публічному просторі, державному та комунальному секторах, транспорті, закладах харчування. Також державною мовою повинні бути підписи та маркування на товарах, а також описи послуг.

Українську зобов’язані використовувати в медичній сфері, у галузі освіти, під час театральних вистав, нею має здійснюватися дубляж фільмів. Мова телебачення, інтернету та друкованих ЗМІ – українська. Законом також передбачено, що понад 50% назв друкованих ЗМІ мають бути державною мовою, а українська версія сайту повинна завантажуватися за замовчуванням. До того ж, вона має бути за обсягом не меншою за іноземну.

Такі вимоги не поширюються на приватне життя та релігійні обряди.

За невиконання норм закону передбачена не тільки відповідальність перед спеціальним уповноваженим, але й загальна адміністративна. Проте система покарань і штрафів почне діяти аж через три роки.

Штрафи за порушення закону про мову:

 • у діловодстві та правоохоронцями – від 3 400 до 6 800 грн;.
 • у сфері культури, освіти, реклами – від 3 400 до 6 800 грн;
 • у друкованих ЗМІ – від 6 800 до 8 500 грн;
 • у сферах публічного спілкування – від 3 400 до 5 100 грн;
 • на телебаченні або радіо – від 8 500 до 10 200 грн;
 • у наданні інформації у сфері послуг – від 5 100 до 6 800 грн;
 • за невиконання законних вимог мовного інспектора – від 1 700 до 3 400 грн;
 • за публічне приниження чи зневажання державної мови – 850 грн.

В інших випадках передбачений штраф розміром від 3 400 до 5 100 грн. Проте, якщо порушення відбулося вперше, можна відбутись лише попередженням. Якщо ж хтось порушить закон вдруге за рік, то штраф становитиме вже 8 500–11 900 грн.

Ринок фінансових послуг

Національний банк України з метою невідкладного реагування на наявні й потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці та територіальній цілісності України постановою «Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 01 жовтня 2015 року № 654» від 28.03.2019 р. № 53 удосконалив механізм реалізації санкцій. Зокрема, запроваджено контроль за небанківськими фінансовими установами та операторами поштового зв’язку через подання до Нацбанку інформації про:

 • відмови в проведенні валютно-обмінних операцій особам, зазначеним у санкційних списках, до яких застосовано санкції «блокування активів» та/або «зупинення фінансових операцій»;
 • відмови в здійсненні переказу коштів без відкриття рахунків за дорученням/на користь осіб, зазначених у санкційних списках.

Постанова набула чинності 30 березня 2019 року.

Праця та заробітна плата

Державна служба України з питань праці на своєму сайті повідомила, що трудові взаємовідносини між роботодавцем та працівником, зайнятим на сезонних роботах, регламентує ст. 7 Кодексу законів про працю України «Особливості регулювання праці деяких категорій працівників», а також указ Президії Верховної Ради СРСР «Про умови праці робітників і службовців, зайнятих на сезонних роботах» від 24.09.1974 р. № 310-ІХ у частині, що не суперечить Конституції України та законодавству України.

Відповідно до цього документа сезонними вважаються роботи, які внаслідок природних та кліматичних умов можуть виконуватися лише впродовж певного періоду (сезону), але не більше шести місяців.

Сезонний трудовий договір є різновидом строкового трудового договору.

Сезонними вважаються роботи, які, зокрема, містяться в Списку сезонних робіт і сезонних галузей, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 28.03.1997 р. № 278, та їх тривалість не перевищує шести місяців.

Отже, під час приймання на сезонні роботи трудовий договір з працівником можна укласти на строк, який не перевищує тривалості сезону, тобто шести місяців.

Для укладення сезонного трудового договору роботодавець зобов’язаний попередити працівника про сезонний характер роботи, що відображається в наказі (розпорядженні) про прийом на роботу, у якому зазначається, що цей працівник приймається саме на сезонну роботу.

Працівнику необхідно знати: у разі укладенні сезонного договору не встановлюється випробувальний термін.

Працівники, зайняті на сезонних роботах, після їх закінчення звільняються з підстави, передбаченої п. 2 ст. 36 Кодексу законів про працю «Підстави припинення трудового договору», – закінчення строку. При цьому днем звільнення вважатиметься останній день сезонної роботи.

Якщо ж працівник після закінчення сезонної роботи продовжуватиме працювати або тривалість такої роботи перевищить шість місяців, трудовий договір з ним буде вважатися таким, що укладений на не визначений строк.

Важливо знати: сезонні працівники за наявності умов, визначених у ст. 39 Кодексу законів про працю «Розірвання строкового трудового договору з ініціативи працівника», мають право достроково з власної ініціативи розірвати трудовий договір. При цьому про своє звільнення вони мають попередити роботодавця письмово за три дні.

Працедавець з власної ініціативи має право звільнити працівника, зайнятого на сезонних роботах, до закінчення строку трудового договору в разі:

 • припинення робіт на підприємстві на строк понад два тижні з причин виробничого характеру чи скорочення робіт;
 • через відсутність працівника на роботі більше одного місяця внаслідок тимчасової непрацездатності.

Інше

Кабінет Міністрів України повідомив про оновлений формат урядової програми «Доступні ліки». Крім того, Уряд нагадав, що в рамках трансформації галузі охорони здоров’я у квітні 2017 року запроваджено новий принцип забезпечення пацієнтів ліками – урядову програму «Доступні ліки».

Міністерство охорони здоров’я України (далі – МОЗ) обрало три напрями захворювань, лікування яких у країні є пріоритетом і які добре лікуються амбулаторно, та розробило і запровадило для них модель реімбурсації. Завдяки цьому пацієнти, які мають хронічні серцево-судинні захворювання, діабет 2 типу та бронхіальну астму, отримують ефективні лікарські засоби за рецептом безоплатно або з незначною доплатою та лікуються з постійним супроводом лікаря.

За інформацією МОЗ, за цей час пацієнти із зазначеним переліком захворювань отримали ліки за 35 млн рецептів на суму понад 1,8 млрд грн.

1 лютого 2019 року МОЗ затвердило оновлену редакцію реєстру препаратів програми «Доступні ліки».

До оновленого реєстру ліків увійшли 258 препаратів, 64 з яких пацієнти зможуть отримувати безоплатно, інші – з невеликою доплатою. Найдешевший препарат, який на 100% відшкодовує держава, коштує 4,76 грн, найдорожчий – 898,22 грн.

Крім того, з 1 квітня 2019 року урядова програма реімбурсації «Доступні ліки» переходить в адміністрування Національної служби здоров’я України (НСЗУ). Це дасть змогу пацієнтам отримувати ліки в будь-якій аптеці в Україні, яка має договір з НСЗУ, незалежно від місця, де цей рецепт був виданий. Відтак, програма стане ще доступнішою для пацієнтів.

Ще одне нововведення – з квітня ліки за програмою «Доступні ліки» можна буде отримати тільки за електронним рецептом, виписаним сімейними лікарями, терапевтами та педіатрами через електронну систему охорони здоров’я. Електронний рецепт може видати лише лікар, з яким у пацієнта підписана декларація. Якщо громадянин не обрав свого лікаря, декларацію можна підписати під час найближчого візиту до лікарні й одразу ж отримати електронний рецепт за програмою «Доступні ліки».

Відповідно до доручення Кабінету Міністрів України Держпродспоживслужба продовжує роботу зі здійснення моніторингу застосування державних регульованих цін на лікарські засоби в рамках урядової програми «Доступні ліки».

За І квартал 2019 року працівники підрозділів контролю за регульованими цінами головних управлінь Держпродспоживслужби в областях та м. Києві опрацювали інформацію від 3,7 тис. аптечних закладів, проаналізували понад 724 тис. цін на лікарські засоби з питань дотримання вимог законодавства у сфері ціноутворення.

Під час ретельного аналізу інформації, отриманої від аптечних закладів, здійснюється контроль за правильністю застосування суб’єктами господарювання граничних оптово-відпускних цін, а також граничних оптових та роздрібних надбавок до цін на ліки, вартість яких підлягає відшкодуванню з бюджету.

За результатами аналізу в разі виявлення випадків завищення суб’єктами господарювання граничних оптових та роздрібних надбавок надаються рекомендації щодо усунення порушень.

На тему
Запит прийнято!
Найближчим часом з вами зв’яжеться наш спеціаліст.
Гарного вам дня!
Запит не прийнято.
Ви можете зв'язатися з представниками «Де Візу» за тел. +38 (044) 279-0000
Гарного вам дня!
Долучайся до
команди "De Visu"
Ми переконані, що успіх нашого бізнесу залежить від працівників, тому ми заохочуємо кожного з них до розкриття власного потенціалу та здібностей.

Якщо ви відповідальні, орієнтовані на досягнення високих результатів своєї діяльності та прагнете до постійного розвитку й самовдосконалення, запрошуємо вас приєднатися до нашої команди.

дізнатися більше
112
працівників наразі в усіх філіях "De Visu" Group
Кар'єра