Огляд законодавства

25 – 29 березня 2019 року. Умови ведення бізнесу в Україні спрощуються

Кабінет Міністрів України ухвалив ініційовану і розроблену Мінекономрозвитку комплексну постанову, метою якої є полегшення умов ведення бізнесу в Україні та підвищення її позицій у міжнародному рейтингу легкості ведення бізнесу Doing Business.

Зокрема, Уряд спростив процес приведення статутів існуючих ТОВ згідно із законом «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю». Відповідно до ухвалених у постанові змін засновники ТОВ зможуть в електронній формі обирати той варіант статуту, який їм більше підходить. Сама процедура реєстрації товариства буде максимально прискорена.

Також Кабмін дозволив банківським установам отримувати інформацію з державних реєстрів щодо осіб, які звертаються для отримання кредитів. Раніше на законодавчому рівні такої можливості не було, що ускладнювало банкам завдання прогнозувати спроможність особи виконати власні зобов’язання щодо виплат за кредитом. Очікуваним результатом ухвалення постанови стане зменшення вартості кредитування.

Також встановлено єдиний, прозорий та дружній для бізнесу порядок присвоєння поштових адрес об’єктам будівництва та нерухомого майна. До цього часу в законодавчому полі України не було чітко визначеної процедури надання адрес готовим об’єктам будівництва. Цим займались органи місцевої влади на власний розсуд. Відсутність певного алгоритму часто призводила до зловживань: штучного затягування процедури та подальшого створення перепон на шляху реєстрації нових об’єктів нерухомості.

Уряд спростив реєстрацію декларації про готовність об’єкта будівництва до експлуатації через розширення функціоналу електронного кабінету працівників державного архітектурно-будівельного контролю, а також визначення статусу електронного сервісу як електронного кабінету замовника.

Кабмін постановою привів процедури здійснення екологічного контролю скидання вод, які містять забруднюючі речовини, під час перебування суден у внутрішніх морських водах чи територіальному морі у відповідність до вимог Митного кодексу України (виключення контролю баластних вод). До цього часу в законодавстві України існувала недосконала процедура здійснення морськими екологічними інспекціями Держекоінспекції контролю скидання вод, які містять забруднюючі речовини, під час перебування суден у внутрішніх водах України.

Ще одним рішенням Уряду, ухваленим на користь бізнесу, є спрощення імпорту автомобільних запчастин, що призведе до зменшення адміністративного тиску на підприємства-імпортери цієї продукції.

Державна фіскальна служба України оприлюднила проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Постанови Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 року № 117».

За результатами аналізу зареєстрованих податкових накладних/розрахунків коригування (далі – ПН/РК), щодо яких не здійснювався автоматизований моніторинг відповідності критеріям оцінки ступеня ризиків, оскільки зазначені ПН/РК відповідають ознакам згідно з пп. 2 та 3 п. 3 Порядку зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – Порядок зупинення), встановлено, що платники, яких включено до переліку ризикових платників податків, продовжують формувати податковий кредит ймовірно сумнівного походження.

Такі норми дають змогу ризиковим платникам збільшувати кількість підприємств з різними керівниками для проведення через них операцій з незначними обсягами постачання.

Проект постанови розроблений для уникнення випадків маніпулювання платниками податку ознаками, відповідність яким дає змогу реєструвати ПН/РК без здійснення автоматизованого моніторингу.

Проектом постанови пропонується пп. 2 п. 3 Порядку зупинення доповнити додатковими умовами, а саме в загальному обсягу постачання за поточний місяць, який має становити менше 500 тис. грн та на одного покупця сума такого обсягу не має перевищувати 50 тис. грн, сума податку на додану вартість (далі – ПДВ) (крім суми ПДВ, сплаченої при ввезенні товарів на митну територію України), сплаченого в попередньому місяці, повинна становити понад 20 тис. грн.

Водночас, пп. 3 п. 3 Порядку зупинення доповнити додатковою умовою, яка одночасно виконується з чинною (D > 0,05, Р < Рм × 1,4). Відповідно до неї загальна сума сплаченого за останні 12 календарних місяців ПДВ (крім суми ПДВ, сплаченої при ввезенні товарів на митну територію України) становить більше 400 тис. грн.

Також проектом постанови пропонується п.п. 23 та 28 Порядку зупинення доповнити умовами, що стосуються відповідності платника податку критеріям ризиковості, для прийняття рішень про реєстрацію ПН/РК в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН) або відмову в такій реєстрації комісіями, які приймають рішення про реєстрацію.

Передбачається також внесення змін до Порядку розгляду скарг на рішення комісій, які приймають рішення про реєстрацію ПН/РК в ЄРПН або відмову в такій реєстрації, затвердженого Постановою № 117. Розгляд скарг на рішення комісій регіонального рівня, які приймають рішення про реєстрацію ПН/РК в ЄРПН або відмову в такій реєстрації та врахування або неврахування таблиці даних платника ПДВ здійснюється комісією центрального рівня, яка є постійно діючим колегіальним органом ДФСУ, за участі уповноваженої особи Мінфіну.

Крім того, платникам податку буде надано право оскаржити не тільки рішення комісії про відмову в реєстрації ПН/РК, але й рішення комісії про неврахування таблиці даних платника податку.

Зауваження та пропозиції стосовно проекту постанови надавати в письмовій та електронній формі протягом місяця з дня публікації оголошення ДФСУ за такими адресами:

Державна фіскальна служба України: 04655, МПС, м. Київ-53, Львівська площа, 8, e-mail: monitoringcentr@sfs.gov.ua.

Міністерство фінансів України: 01008, м. Київ-8, вул. Грушевського, 12/2, e-mail: infomf@minfin.gov.ua.

Пропозиції та зауваження також можна надсилати на адресу Державної регуляторної служби України: 01011, м. Київ, вул. Арсенальна, буд. 9/11, e-mail: inform@dkrp.gov.ua.

Державна фіскальна служба України в індивідуальній податковій консультації «Щодо порядку проведення перевірок контролюючими органами податкових декларацій з ПДВ, в яких задекларовано суму ПДВ до бюджетного відшкодування» від 19.03.2019 р. № 1107/6/99-99-12-02-01-15/ІПК повідомила, що платники податку, які мають право на бюджетне відшкодування відповідно до п. 200.10 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) та подали заяву про повернення суми бюджетного відшкодування, отримують таке бюджетне відшкодування в разі узгодження контролюючим органом заявленої суми бюджетного відшкодування за результатами камеральної перевірки, а у випадках, визначених п. 200.11 цієї статті, – за результатами перевірки, зазначеної в такому пункті, що проводиться відповідно до ПКУ.

Пунктом 200.11 ПКУ визначено, що контролюючий орган має право протягом 60 календарних днів, що настають за граничним строком подання податкової декларації, а за умови, що така декларація надана після закінчення граничного строку, – за днем її фактичного подання, провести документальну перевірку платника податку в разі, якщо розрахунок суми бюджетного відшкодування було зроблено за рахунок від’ємного значення, сформованого за операціями:

 • за періоди до 1 липня 2015 р., що не підтверджені документальними перевірками;
 • з придбання товарів/послуг за період до 1 січня 2017 р. у платників податку, що використовували спеціальний режим оподаткування, визначений відповідно до ст. 209 ПКУ.

Відповідно до п. 76.1 ПКУ камеральній перевірці підлягає вся податкова звітність суцільним порядком. Згода платника податків на перевірку та його присутність під час проведення камеральної перевірки не обов’язкова.

Камеральна перевірка податкової декларації або уточнюючого розрахунку може бути проведена лише протягом 30 календарних днів, що настають за останнім днем граничного строку їх подання, а якщо такі документи були надані пізніше – за днем їх фактичного подання (п. 76.3 ПКУ).

Документальна позапланова перевірка здійснюється за наявності хоча б однієї з підстав, визначних ст. 78 ПКУ.

Однією з таких підстав є виявлення контролюючим органом недостовірності даних, що містяться в податкових деклараціях, поданих платником податків. Якщо платник не надасть пояснення та їх документальні підтвердження на письмовий запит контролюючого органу, в якому зазначено виявлену недостовірність даних, та відповідну декларацію протягом 15 робочих днів з дня, наступного за днем отримання запиту, контролюючий орган має підстави для проведення документальної позапланової перевірки (пп. 78.1.4 ПКУ).

Разом з цією підставою відповідно до абз. 1 пп. 78.1.8 ПКУ визначено, що документальна позапланова перевірка може бути проведена, якщо платник подав декларацію, у якій заявлено до відшкодування з бюджету ПДВ, за наявності підстав для перевірки, визначених у розділі V ПКУ, та/або з від’ємним значенням з ПДВ, яке становить більше 100 тис. грн.

Документальна позапланова перевірка проводиться виключно щодо законності декларування заявленого до відшкодування з бюджету ПДВ та/або з від’ємного значення з ПДВ, яке становить більше 100 тис. грн (абз. 2 пп. 78.1.8 ПКУ).

Тобто документальна позапланова перевірка податкових декларацій з ПДВ, у яких платником податку задекларовано суму ПДВ до бюджетного відшкодування, проводиться з підстав, визначених п. 200.11 та ст. 78 ПКУ.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (Держкомфінпослуг)розпорядженням «Про затвердження Змін до Професійних вимог до керівників та головних бухгалтерів фінансових установ» від 06.12.2018 р. № 2131 затвердила зміни до Професійних вимог до керівників та головних бухгалтерів фінансових установ.

Професійні вимоги тепер поширюються на керівників та головних бухгалтерів таких фінансових установ:

 • страховиків;
 • кредитних спілок;
 • ломбардів;
 • інших фінансових установ.

Вимоги не поширюються на керівників та головних бухгалтерів:

 • банків;
 • установ – професійних учасників фондового ринку;
 • інститутів спільного інвестування в частині їх діяльності на фондовому ринку;
 • фінансових установ, що мають статус міжурядових міжнародних організацій;
 • Державного казначейства України, державних цільових фондів;
 • недержавних пенсійних фондів.

Керівник фінансової установи повинен відповідати таким професійним вимогам:

 • мати вищу освіту ступеня магістра або прирівняну до нього;
 • пройти підвищення кваліфікації та скласти іспит на відповідність знань професійним вимогам за типовою програмою підвищення кваліфікації керівників, складеною за напрямом діяльності фінансової установи та затвердженою Нацкомфінпослуг, тривалістю не менше 72 годин;
 • мати не менше п’ятирічного загального стажу трудової діяльності, з якого стаж роботи керівником не менше двох років, зокрема, не менше одного року керівником на ринках фінансових послуг (для голови правління кредитної спілки та керівника ломбарду – стаж роботи керівником не менше одного року).

Головний бухгалтер фінансової установи, крім підприємств, що становлять суспільний інтерес, має відповідати таким вимогам:

 • мати вищу освіту не нижче ступеня бакалавра;
 • пройти підвищення кваліфікації та скласти іспит на відповідність знань професійним вимогам за типовою програмою підвищення кваліфікації головних бухгалтерів, складеною за напрямом діяльності фінансової установи та затвердженою Нацкомфінпослуг тривалістю не менше 72 годин;
 • мати стаж роботи керівником у сфері фінансової та/або бухгалтерської діяльності або стаж роботи на ринках фінансових послуг на посадах, пов’язаних з фінансовою або бухгалтерською діяльністю, не менше трьох років.

Керівник і головний бухгалтер повинні мати бездоганну ділову репутацію (особа не має бездоганної ділової репутації за наявності ознак, визначених п. 22 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 р. № 913).

Головний бухгалтер підприємства, що становить суспільний інтерес, має відповідати вимогам Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність». Інші вимоги до головного бухгалтера підприємства, що становить суспільний інтерес, можуть бути визначені законом.

На тему
Запит прийнято!
Найближчим часом з вами зв’яжеться наш спеціаліст.
Гарного вам дня!
Запит не прийнято.
Ви можете зв'язатися з представниками «Де Візу» за тел. +38 (044) 279-0000
Гарного вам дня!
Долучайся до
команди "De Visu"
Ми переконані, що успіх нашого бізнесу залежить від працівників, тому ми заохочуємо кожного з них до розкриття власного потенціалу та здібностей.

Якщо ви відповідальні, орієнтовані на досягнення високих результатів своєї діяльності та прагнете до постійного розвитку й самовдосконалення, запрошуємо вас приєднатися до нашої команди.

дізнатися більше
112
працівників наразі в усіх філіях "De Visu" Group
Кар'єра