Огляд законодавства

24 – 28 квітня 2023 року. Мінфін оновив форми об'єднаної звітності

Кабінет Міністрів України затвердив Порядки ведення єдиних реєстрів ліцензіатів пального, алкогольних напоїв та тютюнових виробів. 21 квітня 2023 року на засіданні Уряду було врегульовано питання ведення єдиних державних реєстрів ліцензіатів з виробництва та обігу спирту, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та ліцензіатів місць обігу пального.

Рішення було ухвалено Кабміном на виконання Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень», яким запроваджується необхідність ведення Єдиного реєстру ліцензіатів з виробництва та обігу спирту, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, а також внесені зміни до інформації, яка вноситься до Єдиного реєстру ліцензіатів та місць обігу пального (запроваджена необхідність внесення дати видачі/анулювання та термін дії ліцензії на право виробництва, зберігання, оптової, роздрібної торгівлі пальним).

Рішенням Уряду було затверджено Порядок ведення Єдиного реєстру ліцензіатів з виробництва та обігу спирту та викладено в новій редакції Порядок ведення Єдиного реєстру ліцензіатів та місць обігу пального. Зазначені порядки визначають процедуру створення та ведення реєстрів ліцензіатів, які ведуться відповідно до суб’єктів господарювання, що провадять діяльність на підставі виданих ліцензій.

Відповідно до постанови Порядками встановлюється процедура включення суб’єкта господарювання до реєстрів ліцензіатів, внесення до реєстрів інформації про анулювання ліцензії, а також зберігання інформації про ліцензії, які анульовано або термін дії яких закінчився.

Внесені зміни дають можливість для унормування процедури створення та ведення реєстрів ліцензіатів.

Президент України підписав Закон України від 20.03.2023 р. № 2970-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо імплементації міжнародного стандарту автоматичного обміну інформацією про фінансові рахунки».

Також цим документом збільшується з 3 до 5 років строк зберігання суб'єктами господарювання первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності та документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків.

Закон розроблено з метою впровадження Україною Загального стандарту звітності та належної перевірки інформації про фінансові рахунки, схваленого ОЕСР (далі – Стандарт CRS). Впровадження у національне законодавство Стандарту CRS є обов’язковою умовою для приєднання України до міжнародної системи обміну інформацією в межах Багатосторонньої угоди компетентних органів про автоматичний обмін інформацією про фінансові рахунки (далі – Багатостороння угода CRS), до якої Україна в особі ДПС приєдналася у серпні 2022 року.

Зокрема, основні положення закону встановлюють:

 • функції та права контролюючих органів для забезпечення отримання інформації, необхідної для обміну, відповідно до Стандарту CRS;
 • вимоги для фінансових агентів застосовувати правила Стандарту CRS під час здійснення належної комплексної перевірки фінансових рахунків та подавати до ДПС інформацію про фінансові рахунки власників рахунків, які є податковими резидентами інших юрисдикцій – партнерів з обміну інформацією;
 • вимоги щодо мінімального строку зберігання документів та порядку надання контролюючому органу таких документів деякими суб’єктами господарської діяльності;
 • порядок отримання інформації для податкових цілей контролюючим органом відповідно до Стандарту CRS та на запит від компетентного органу іноземної юрисдикції на підставі міжнародного договору;
 • ефективний механізм контролю щодо дотримання вимог Стандарту CRS фінансовими агентами.

Прийняття цього Закону дасть змогу забезпечити належне виконання Україною міжнародних зобов’язань щодо обміну інформацією для податкових цілей, підвищити прозорість та надійність України як держави-партнера з обміну інформацією, а також сприятиме запобіганню ухиленню від сплати податків та підвищенню рівня дотримання вимог податкового законодавства.

Текст Стандарту CRS українською та англійською мовами, а також роз’яснення та проєкти документів розміщено на вебсторінці Мінфіну.

Національний банк України постановою від 21 квітня 2023 року № 54 «Про затвердження Змін до Положення про порядок здійснення авторизації діяльності надавачів фінансових платіжних послуг та обмежених платіжних послуг» уточнив порядок здійснення авторизації діяльності надавачів фінансових платіжних послуг та обмежених платіжних послуг.

Таке рішення регулятора зумовлене необхідністю приведення нормативної бази у відповідність до актуального законодавства України, зокрема у зв’язку з реалізацією норм Законів України від 12.01.2023 р. № 2888-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо платіжних послуг» та від 13.12.2022 р. № 2849 «Про медіа».

Зокрема, з цією метою Національний банк:

 • уточнив визначення термінів щодо юридичних осіб, які мають право надавати обмежені платіжні послуги, для приведення їх у відповідність із законодавством;
 • уточнив перелік надавачів фінансових платіжних послуг, які зобов’язані забезпечувати належне функціонування системи корпоративного управління, системи внутрішнього контролю та належного управління ризиками, а також проводити внутрішній аудит (контроль) своєї діяльності з надання платіжних послуг відповідно до вимог законодавства;
 • виключив норму щодо можливості поєднання платіжними установами та установами електронних грошей діяльності з надання фінансових платіжних послуг із наданням обмежених платіжних послуг;
 • надав можливість заявникам подавати до Національного банку обґрунтоване пояснення в разі неможливості подання документа чи надання інформації, необхідної для авторизації діяльності надавачів фінансових платіжних послуг;
 • визначив коло осіб, щодо яких регулятором здійснюється оцінка ділової репутації (тепер норма стосуватиметься лише ключового учасника заявника);
 • для нових заявників, які не мають діючої ліцензії на переказ коштів, уточнив перелік документів, необхідних для отримання авторизації діяльності (заявники мають надати оригінал довідки про відсутність чи наявність заборгованості зі сплати податків, зборів; кредитний звіт з кваліфікованих бюро кредитних історій щодо заявника).

Національний банк України постановою Правління Національного банку України від 22 квітня 2023 року № 55 «Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 06 серпня 2022 року № 173» відтермінував до 23 травня 2023 року застосування окремих тарифів на депозитарні послуги. А саме:

 • тарифів із депозитарного обслуговування депозитарних установ;
 • тарифів на обслуговування операцій з єврооблігаціями (далі – ОЗДП), що проводяться на користь депонентів НБУ під час виконання ним функції депозитарної установи.

Нацбанк, як і раніше, закликає депозитарні установи зі свого боку мінімізувати або скасувати відповідні тарифи для своїх клієнтів на період відсутності тарифів депозитарію НБУ з метою поширення інструментів, що сприяють збереженню стабільності державних фінансів під час повномасштабної війни.

За оцінками НБУ, подальше відтермінування тарифів на наведені послуги підтримає державні фінанси України, зокрема завдяки збереженню сприятливих умов для залучення урядом фінансування на внутрішньому борговому ринку та зменшенню витрат під час управління державним боргом.

Цього разу Національний банк на місяць відтермінував застосування окремих тарифів з огляду на плани розглянути доцільність оновлення загальної лінійки тарифів, що, зокрема, може передбачати запровадження окремого пільгового підходу щодо тарифікації обслуговування військових ОВДП.

Міністерство фінансів України наказом від 02.03.2023 р. № 113 внесло зміни до форми Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску та Порядку його заповнення та подання податковими агентами.

У новій редакції викладено форми:

 • Податкового розрахунку;
 • Додатку1 «Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам»;
 • Додатку 3 «Відомості про осіб, які проходять строкову військову службу»;
 • Додатку 4 ДФ «Відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору»;
 • Додатку 6 «Відомості про наявність підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства».

З'явиться графа 26 «Ознака наявності трудового договору з нефіксованим робочим часом (1 – так, 0 – ні)» , яка встановлюється відповідно до ст. 211 глави III КЗпП. Ознака «1» проставляється у разі, якщо працівник виконує роботу на підставі трудового договору з нефіксованим робочим часом, ознака «0» – якщо до працівника не застосовуються умови ст. 211 глави III КЗпП.

Наказ № 113 набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Державна податкова служба України буде розблоковувати ПН/РК за новим Порядком. Проєктом нового порядку передбачено:

1. Подання пояснень та копій документів для розблокування мінусових РК, має право ініціювати отримувач (покупець), для чого:

 • отримувач (покупець) надсилає такі пояснення та копії документів постачальнику (продавцю) в електронному вигляді через електронний кабінет;
 • постачальник (продавець) подає такі пояснення та копії документів до ДПС.

Отримувач (покупець) отримує через електронний кабінет інформацію щодо дати подання пояснень та копій документів постачальником (продавцем) і результату розгляду таких пояснень, а також копій документів комісією регіонального рівня.

2. У разі, коли у квитанції до ПН/РК зазначено код товару / послуги, операція за яким стала підставою для блокування, платник зможе подати письмові пояснення та копії документів виключно до такої операції.

Інші зміни носять суто косметичний характер. Але серед них є одна цікава.

Діючим порядком розблокування передбачено, що серед документів платник має надати договори, зокрема зовнішньоекономічні контракти. Таке формулювання привело до того, що платники, які ніколи не займалися ЗЕД, отримували відмову в реєстрації з причин ненадання зовнішньоекономічних договорів.

Мінфін вирішив внести зміни в цей пункт. Новим текстом передбачено, що для розблокування ПН/РК платник має надати договори, у тому числі зовнішньоекономічні контракти. Сподіваємося, що таке формулювання допоможе тим, хто не займається ЗЕД.

Крім того. перелік необхідних для подання пояснень документів доповнено іншими документами, що підтверджують інформацію, зазначену у податковій накладній/розрахунку коригування, реєстрацію яких зупинено в Реєстрі.

На тему
Запит прийнято!
Найближчим часом з вами зв’яжеться наш спеціаліст.
Гарного вам дня!
Запит не прийнято.
Ви можете зв'язатися з представниками «Де Візу» за тел. +38 (044) 279-0000
Гарного вам дня!
Долучайся до
команди "De Visu"
Ми переконані, що успіх нашого бізнесу залежить від працівників, тому ми заохочуємо кожного з них до розкриття власного потенціалу та здібностей.

Якщо ви відповідальні, орієнтовані на досягнення високих результатів своєї діяльності та прагнете до постійного розвитку й самовдосконалення, запрошуємо вас приєднатися до нашої команди.

дізнатися більше
112
працівників наразі в усіх філіях "De Visu" Group
Кар'єра