Огляд законодавства

23 – 27 грудня 2019 року. З початку нового року платежі зараховуватимуться на нові бюджетні рахунки

Державна податкова служба України звернула увагу платників податків на те, що з 01 січня 2020 року вводяться в дію рахунки для зарахування податків, зборів, платежів до державного і місцевих бюджетів, зарахування платежів на які розпочнеться з 03.01.2020 року.

Інформація про реквізити нових бюджетних рахунків розміщена на вебпорталі Державної податкової служби (далі – ДПС) та субсайтах територіальних органів ДПС (у рубриці «Бюджетні рахунки») та Головних управлінь Казначейства в областях та м. Києві.

Рахунки відкриті Державною казначейською службою України відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затвердженого наказом Мінфіну від 31.12.2013 р. № 1203 (зі змінами), та на виконання вимог Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік», Бюджетного кодексу України, наказу Мінфіну «Про бюджетну класифікацію» (зі змінами) від 14.01.2011 р. № 11.

З 01 січня 2020 року також зміняться рахунки в СЕА ПДВ і СЕА РП та СЕ. Дізнатися свої рахунки платники податків зможуть у приватній частині Електронного кабінету в розділі «Облікові дані платника» після того, як ДПС оновить дані про рахунки платників.

Державна податкова служба України в категорії 103.04 «ЗІР» відповіла на запитання «Як визначається база оподаткування та оподатковується вартість путівки на відпочинок, оздоровлення, що надається роботодавцем – платником податку на прибуток підприємств безоплатно платнику податку та/або члену його сім’ї першого ступеня споріднення?».

Оподаткування доходів фізичних осіб регламентується р. IV Податкового кодексу України (далі – ПКУ). Згідно з пп. 163.1.1 ПКУ об’єктом оподаткування резидента є загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід.

Перелік доходів, що включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку, визначено п. 164.2 ПКУ.

Також доходи, визначені ст. 163 ПКУ, є об’єктом оподаткування військовим збором (пп. 1.2 п. 161 підр. 10 р. XX ПКУ).

Водночас, ст. 165 ПКУ визначено доходи, які не включаються до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку, зокрема, вартість путівок на відпочинок, оздоровлення та лікування, у тому числі на реабілітацію інвалідів, на території України платника податку та/або членів його сім’ї першого ступеня споріднення, які надаються його роботодавцем – платником податку на прибуток підприємств безоплатно або із знижкою (у розмірі такої знижки) один раз на календарний рік, за умови, що вартість путівки (розмір знижки) не перевищує п’яти розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 01 січня податкового (звітного) року (абз. 2 пп. 165.1.35 ПКУ).

Зазначена норма підпункту надає право роботодавцю не оподатковувати вартість путівок, наданих безоплатно або із знижкою (у розмірі такої знижки), якщо її вартість (розмір знижки) не перевищує у 2019 році як для свого працівника, так і для членів його сім’ї (дружина та дитина) у розмірі 62 595 грн, тобто 20 865 грн на особу, у разі дотримання умов, що визначені в цьому підпункті, зокрема, один раз на календарний рік.

Крім того, згідно з пп. 1.7 п. 161 підр. 10 р. XX ПКУ звільняються від оподаткування військовим збором доходи, що згідно з р. IV ПКУ не включаються до загального оподатковуваного доходу фізичних осіб (не підлягають оподаткуванню, оподатковуються за нульовою ставкою), крім доходів, зазначених у пп.пп. 165.1.2, 165.1.18, 165.1.52 ПКУ.

Членами сім’ї фізичної особи першого ступеня споріднення для цілей р. IV ПКУ вважаються батьки, чоловік або дружина, діти такої фізичної особи, у тому числі усиновлені (пп. 14.1.263 ПКУ).

Державна податкова служба України сформувала план-графік документальних перевірок на 2020 рік. Всього в наступному році планово буде перевірено 4,1 тис. найбільш ризикових суб’єктів господарювання – юридичних осіб.

Усі ці підприємства визначені як ризикові. При цьому майже 1 тис. з них мають три ризики несплати податків високого ступеня, майже 550 – чотири ризики високого ступеня, близько 500 – п’ять та більше ризиків високого ступеня.

Зокрема, для перевірок відібрані підприємства, що мають такі ризики:

  • рівень сплати податку нижчий за рівень сплати у відповідній галузі;
  • наявність відносин з контрагентами, що перебувають у розшуку, ліквідовані, збанкрутували тощо;
  • наявність інформації про непідтвердження реального здійснення операції з придбання;
  • наявність розбіжностей у платника податків згідно із системою автоматизованого зіставлення податкового зобов’язання та податкового кредиту щодо контрагентів (завищення податкового кредиту);
  • здійснення зовнішньоекономічних операцій через нерезидентів, зареєстрованих в офшорних зонах.

Загалом у наступному році планово буде перевірено на 20% менше суб’єктів господарювання, ніж у цьому.

Державна служба України з питань праці наприкінці року роз’яснила, чи обов’язково затверджувати штатний розпис та як слід записувати найменування посад.

Згідно з ч. 3 ст. 64 Господарського кодексу України підприємство, тобто роботодавець, має право самостійно визначати організаційну структуру, а також встановлювати чисельність працівників і штатний розпис.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 40 Кодексу законів про працю України трудовий договір, укладений на невизначений строк, а також строковий трудовий договір до закінчення строку його чинності можуть бути розірвані власником або уповноваженим ним органом у разі змін в організації виробництва і праці, у тому числі ліквідації, реорганізації, банкрутства або перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату працівників.

На сьогодні жодним нормативним документом не затверджено типової форми штатного розпису, окрім підприємств, установ, організацій з бюджетним фінансуванням, які складають його відповідно до типової форми, затвердженої наказом Мінфіну від 28.01.2002 р. № 57.

У листі Міністерства праці і соціальної політики України від 27.06.2007 р. № 162/06/187-07 вказано, що штатним розписом на підприємстві є документ, що встановлює для цього підприємства (установи, організації) структуру, штати й посадові оклади працівників. Штатний розпис містить назви посад, чисельність персоналу та оклади за кожною посадою.

Зважаючи на необхідність врегулювання та забезпечення прав працівників на працю, захист від незаконного звільнення та оплату праці затвердження штатного розпису на підприємстві є обов’язковим. Відсутність останнього слід вважати порушенням вимог законодавства про працю, за що роботодавець може нести адміністративну відповідальність відповідно до ч. 1 ст. 41 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Записи про найменування роботи, професії або посади, на яку прийнято працівника, виконуються відповідно до найменування професій і посад, зазначених у Класифікаторі професій ДК 003:2010, затвердженого наказом Держспоживстандарту від 28.07.2010 р. № 327, та відповідно до п. 2.14 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої спільним наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України та Міністерства соціального захисту населення України від 29.07.1993 р. № 58 (далі – Інструкція № 58). Тож керівники підприємств, оформляючи кадрову документацію (трудові книжки, накази, штатні розписи тощо), повинні записувати назви посад відповідно до Класифікатора професій.

Згідно з нормами Примітки 1 Додатка В до Класифікатора професій до професійних назв робіт можуть застосовуватися похідні слова за умови збереження галузевої та функціональної належності, кваліфікаційних вимог, виключення дублювання, збереження коду новоутвореної професії.

Відповідно до норм Примітки 2 Додатка В до Класифікатора професій професійні назви робіт можуть бути розширені за потреби в користувача термінами і словами, які уточнюють місце роботи, виконувані роботи, сферу діяльності за умови дотримання лаконічності викладення, якщо інше не передбачено у Класифікаторі професій чи відповідних законодавчо-правових актах.

Оскільки Класифікатор професій не є нормативним актом, а лише статистичним та рекомендаційним документом, Держпраці рекомендує в обов’язковому порядку видавати на підприємствах накази (розпорядження), які приводять у відповідність професійні назви робіт, затверджені штатним розписом підприємства, з професійною назвою робіт із Класифікатора професій. Також до штатного розпису слід вносити і відповідні зміни, якщо назва певної посади була записана правильно, але згодом, внаслідок введення змін та доповнень до Класифікатора професій або з виданням нової редакції Класифікатора професій, зазнала змін.

У Загальних положеннях Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, які містяться у Випуску 1 «Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності», затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики від 29.12.2004 р. № 336, передбачено, що конкретний перелік робочих (посадових) обов’язків визначається робочими (посадовими) інструкціями працівників усіх категорій, які розробляють і затверджують роботодавці на основі типової кваліфікаційної характеристики, враховуючи конкретні завдання та обов’язки, функції, права, відповідальність працівників цих груп та особливості штатного розпису підприємства, установи, організації.

Якщо виникає необхідність, завдання та обов’язки, включені до типової кваліфікаційної характеристики тієї чи іншої професії (посади), можуть бути розподілені між окремими виконавцями, або коло завдань та обов’язків окремих працівників може бути розширене з дорученням їм робіт, передбачених для різних груп професій (посад), рівних за складністю, виконання яких не потребує іншої спеціальності, кваліфікації.

У разі відсутності у Класифікаторі професій назви посади, яка повністю відповідає покладеним на працівника обов’язкам, вибирається найближча за змістом назва, а в посадовій інструкції працівника зазначаються всі особливості роботи за цією посадою.

На тему
Запит прийнято!
Найближчим часом з вами зв’яжеться наш спеціаліст.
Гарного вам дня!
Запит не прийнято.
Ви можете зв'язатися з представниками «Де Візу» за тел. +38 (044) 279-0000
Гарного вам дня!
Долучайся до
команди "De Visu"
Ми переконані, що успіх нашого бізнесу залежить від працівників, тому ми заохочуємо кожного з них до розкриття власного потенціалу та здібностей.

Якщо ви відповідальні, орієнтовані на досягнення високих результатів своєї діяльності та прагнете до постійного розвитку й самовдосконалення, запрошуємо вас приєднатися до нашої команди.

дізнатися більше
112
працівників наразі в усіх філіях "De Visu" Group
Кар'єра