Огляд законодавства

Серпень

Податок на прибуток  

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТА БУДІВНИЦТВА УКРАЇНИ, ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ. Мінрегіонбуд разом із ДПА України надали роз'яснення про оподатковування інших доходів ОСББ. Так, від оподаткування звільняються доходи неприбуткових організацій, визначених у підпункті «є» пункту 157.1 ПКУ, отримані у вигляді внесків, засобів або майна, які надходять таким неприбутковим організаціям для забезпечення потреб їх основної діяльності й у вигляді пасивних доходів. У випадку якщо неприбуткова організація – об'єднання співвласників багатоквартирного будинку одержує дохід із джерел інших ніж зазначені вище, така неприбуткова організація зобов'язана сплатити податок на прибуток. При цьому прибуток визначається як сума доходів, отриманих з таких інших джерел, зменшена на суму витрат, пов'язаних з одержанням таких доходів, але не вище суми таких доходів. У Податковому звіті про використання засобів неприбуткових установ і організацій у рядку 10 частини II відображається «дохід з інших джерел, що підлягає оподаткуванню...», а в рядку 11 – «сума витрат, пов'язаних з отриманням доходів з інших джерел», які не повинні перевищувати суми доходів, отриманих з таких інших джерел. Відповідно, «прибуток, що підлягає оподаткуванню» визначається як різниця між сумою в рядках 10 і 11, яка відображається в рядку 12 частини II Податкового звіту. «Податкове зобов'язання за звітний податковий період», яке обчислюється шляхом множення певної суми прибутку (рядок 12) на ставку податку на прибуток і діленням на 100, відображається в рядку 13 частини II Податкового звіту (лист від 21.06.2011р. № 7/14-6950; 7612/5/15-05/6).

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ. Нацбанком надані роз'яснення з розрахунку регулятивного капіталу у світлі «податковоприбуткових» норм ПКУ (лист від 09.08.2011р. № 40-111/2898-9410).

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ. ДПА України виклала своє бачення застосування норми про конфлікт інтересів до розділу III ПКУ (лист від 18.06.2011р. № 5611/А/15-0314).
Зокрема, звернули увагу, що відповідно до пункту 46.5 Кодексу Державною податковою адміністрацією України розроблена нова форма податкової декларації по податку на прибуток підприємства, затверджена наказом ДПА України від 28.02.2011р. N 114 і зареєстрована в Міністерстві юстиції України 25 березня 2011 року за N 397/19135 (далі - наказ N 114). Пунктом 4 наказу N 114 передбачено, що даний наказ набуває чинності від дня його офіційного опублікування. Зазначений наказ офіційно опубліковано 11.04.2011 р. у газеті 'Офіційний вісник України'. Виходячи з викладеного, для складання звітності наказ N 114 набуває чинності 'з податкового періоду, що випливає за податковим періодом, у якому відбулося їхнє оприлюднення', тобто з 01.07.2011р.
Відповідно звітність по податку на прибуток за податкові періоди, починаючи з податкового періоду 'II квартал' 2011 року, подаються за формою податкової декларації, затвердженої наказом N 114. Перше подання податкової звітності за такою формою буде здійснюватися в податкові органи з 01.07.2011р.
Таким чином, застосування норм підпункту 4.1.4 пункту 4.1 статті 4 і пункту 56.22 статті 56 Кодексу органами Державної податкової служби України можливо за результатами вистави звітності по податку на прибуток платниками даного податку.

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ. ДПА України розглянула порядок оподаткування посередницьких послуг, що надаються нерезидентом (лист від 28.07.2011р. № 20450/7/16-1517-26).  
Податок на додану вартість

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ. ДПА України поділилася своїм баченням порядку оподатковування операцій по постачанню (передплаті) періодичних видань. Нагадавши про відповідні «пільгові» положення ПКУ, у відомстві прийшли до таких висновків. Операції по постачанню на митній території України завезених періодичних видань друкованих засобів масової інформації, книжок, учнівських зошитів, підручників і навчальних посібників від оподаткування податком на додану вартість не звільняються, якщо такі товари не мають статусу товарів вітчизняного виробництва. Операції по постачанню на митній території України видань еротичного характеру (як завезених на митну територію України, так і виготовлених в Україні) підлягають оподатковуванню в загальновстановленому порядку із застосуванням ставки податку на додану вартість 20 % (лист від 15.07.2011р. № 19192/7/16-1517-05).

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ. ДПА України затверджені Методичні рекомендації щодо взаємодії між підрозділами органів державної податкової служби України при організації й проведенні перевірок вірогідності нарахування сум бюджетного відшкодування податку на додану вартість (негативного значення податку на додану вартість). При цьому загальновідомі Методрекомендації № 350 визнані такими, що втратили силу (наказ від 24.05.2011р. № 306).

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ. ДПА України по запиту Мін’юсту (лист від 06.05.2011р. № 5944-0-33-11/10.1) ДПА України надала копію загальновідомої Пам'ятки по заповненню податкових накладних, водночас нагадавши про рекомендаційний характер такої і висловила готовність до конструктивного співробітництва з Мін’юстом з питань розгляду цих і інших своїх рекомендацій (лист від 21.06.2011р.№7363/5/16-1516).

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ. У свою чергу Мін’юст, ознайомившись зі змістом зазначеної Пам'ятки, дійшов висновку що вона підлягає відкликанню з місць застосування і скасуванню (лист від 01.07.2011р. № 21186-10.1).

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ. Слідом за дозволом використання печатки « Для податкових накладних» (див. лист від 26.05.2011р. № 14839/7/16-1517) у ДПА України змінили підхід і щодо формату написання адреси у податкових накладних. Так, у відомстві вважають, що головне в написанні адреси – її вірогідність, а сам формат написання аж ніяк не привід для невизнання такої накладної (лист від 08.07.2011р. № 18517/7/16-1517-05) за умови вірного заповнення всіх інших реквізитів.

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ. ДПА України виклала своє бачення порядку оподаткування податком на додану вартість операцій по наданню в бербоут-чартер суден для перевезень вантажів за межами митної території України (лист від 25.06.2011р. № 17571/7/16-1517-15). Зокрема, вказали, що, на їхню думку, операції з надання в бербоут-чартер (договори лізингу судна) суден, в тому числі і для використання за межами митної території України, слід розглядати як операції з надання послуг, місце постачання яких знаходиться на території України. Поряд з цим відповідно до підпункту 196.1.11 пункту 196.1 статті 196 Кодексу не є об'єктом оподаткування податком на додану вартість операції з надання послуг з агентування і фрахтування морського торговельного флоту судновими агентами на користь нерезидентів, які надають послуги з міжнародних перевезень пасажирів, їхнього багажу, вантажів чи міжнародних відправлень.

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ. ДПА України виклала своє бачення визначення терміну «перша поставка житла» для цілей оподаткування ПДВ (лист від 14.07.2011р. № 344/2/16-1510).

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ. ДПА України надала роз'яснення щодо оподаткування операцій по реалізації предметів застави ломбардами (лист від 17.06.2011р. №11306/6/16-1515-15) і банками (лист від 03.06.2011р. №15667/7/16-1517-26).
В обох випадках у відомстві дійшли висновку про те, що якщо право власності на реалізований об'єкт до банку або ломбарду так і не перейшло, така операція від оподаткування ПДВ звільняється.

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ. ДПА України роз'яснила порядок оподатковування операцій з ремонту за межами митної території України раніше імпортованої медичної техніки й відзначила, що операції по зворотному ввезенню такої техніки не повинні оподатковуватись ПДВ відповідно до підпункту 206.2.6 пункту 206.2 статті 206 розділу V ПКУ (лист від 16.06.2011р. № 7165/5/16-1516).

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ . ДПА України відзначила, що послуги з переробки резидентом – платником ПДВ давальницької сировини, яка завезена в Україну для такої переробки, обкладаються ПДВ по нульовій ставці. При цьому нульову ставку застосовує не тільки основний виконавець, але й учасник технологічного процесу переробки давальницької сировини в готову продукцію, якщо про це зазначено в договорі на переробку.
Нульова ставка застосовується при наявності договору між замовником-нерезидентом і резидентами-виконавцями, письмового зобов'язання про вивіз готової продукції з України й копії ВМД на вивіз готової продукції.
Якщо замовником і виконавцем робіт є резиденти України – платники ПДВ, то такі операції оподатковуються ПДВ по ставці 20 % (лист від 03.08.2011р. № 14015/6/16-1515-06).
Податок на доходи фізичних осіб

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ. ДПА України нагадала порядок нарахування й утримання ПДФО із окремих доходів платника податків. Так, якщо до складу загального місячного оподатковуваного доходу, крім заробітної плати, входять інші види доходів, щодо яких установлені різні правила та/або ставки оподатковування, то в першу чергу слід розглядати питання оподаткування доходів, які входять до складу заробітної плати, а далі формувати оподатковуваний дохід у міру виникнення в платника податків кожного з видів такого доходу ( на підставі підтвердження факту/дати виникнення доходу первинними документами, зокрема, наказами про виплату/наданні певних видів доходів). Якщо платник податків одержує доходи у вигляді заробітної плати за період її збереження згідно із законодавством, у тому числі за час відпустки або перебування на лікарняному, то з метою визначення граничної суми доходу, яка надає право на одержання податкової соціальної пільги, і в інших випадках їх оподатковування, такі доходи (їх частина) відносяться до відповідних податкових періодів їх нарахування. Виплати по листках непрацездатності (оплата перших п'яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця і допомога з тимчасової непрацездатності) з метою оподаткування податком на доходи фізичних осіб прирівнюються до заробітної плати (лист від 18.03.2011р. № 5453/6/17-0715).

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ. ДПА України повернулася до розгляду питання щодо оподаткування ПДФО отриманих у спадщину СРСРовських внесків (лист від 19.04.2011р. № 3996/З/17-0714).
Зокрема, вказали, що оподаткування доходу у вигляді спадщини, яку одержав/одержить платник податку протягом звітного 2011 податкового року, оподатковуватиметься згідно із ст. 174 розділу IV Кодексу, тобто згідно ст 174.2.1. за нульовою ставкою.

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ. ДПА України систематизувала положення ПКУ щодо оподаткування ПДФО матеріальної допомоги (лист від 22.06.2011р. № 11552/6/17-0715) вказавши, що якщо виплата матеріальної допомоги має систематичний характер, то вона оподатковується за ставками, встановленими пунктом 167.1 статті 167 Кодексу, з урахуванням вимог пункту 164.6 статті 164 Кодексу. Не включається до оподатковуваного доходу сума нецільової благодійної допомоги, у тому числі матеріальної, що надається резидентами - юридичними або фізичними особами на користь платника податку протягом звітного податкового року сукупно у розмірі, що не перевищує суми граничного розміру доходу, визначеного згідно з абзацом першим підпункту 169.4.1 пункту 169.4 статті 169 цього Кодексу, встановленого на 1 січня такого року, тобто в 2011 році - 1320 грн. Сума перевищення допомоги над вказаним розміром включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку згідно з підпунктом 164.2.18 пункту 164.2 статті 164 Кодексу і підлягає оподаткуванню у джерела виплати за ставками, встановленими пунктом 167.1 статті 167 Кодексу.

Пенсійне й соціальне забезпечення

МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ. Мінсоцполітики надані роз'яснення про право на матеріальне забезпечення і про порядок розрахунку середньоденного доходу для розрахунків страхових виплат особам, що обрали спрощену систему оподатковування (лист від 22.07.2011р. № 7475/0/14-11/18).
Зокрема, якщо особа уклала Договір про добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, зокрема у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням (далі - Договір), через сплату єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування в порядку, встановленому законодавством, то така особа у разі настання у неї страхового випадку, має право на єдиний не сплачений внесок, якщо строк його сплати відповідно до законодавства не настав. До сплати єдиного внеску матеріальне забезпечення не надається. Після сплати єдиного внеску особа матиме право на матеріальне забезпечення за страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, розмір якого визначатиметься відповідно до пункту 14 Порядку.
У разі якщо єдиний внесок не сплачений і строк його сплати відповідно до законодавства не настав, до сплати єдиного внеску матеріальне забезпечення не надається. Після сплати єдиного внеску особа матиме право на матеріальне забезпечення за страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, розмір якого визначатиметься відповідно до пункту 14 Порядку.

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ. Внесені зміни в Основи законодавства України про охорону здоров'я по вдосконаленню надання медичної допомоги (Закон від 07.07.2011р. № 3611-VI).
Так, в статтю 8 Основ законодавства України про охорону здоров'я (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 4, ст. 19 із наступними змінами) такі зміни:
'Кожен громадянин має право на безоплатне отримання у державних та комунальних закладах охорони здоров'я медичної допомоги, до якої належать:
екстрена медична допомога;
первинна медична допомога;
вторинна (спеціалізована) медична допомога, що надається за медичними показаннями у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров'я;
третинна (високоспеціалізована) медична допомога, що надається за медичними показаннями у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров'я;
паліативна допомога, що надається за медичними показаннями у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров'я.
Держава гарантує безоплатне надання медичної допомоги у державних та комунальних закладах охорони здоров'я також за епідемічними показаннями та безоплатне проведення медико-соціальної експертизи'.

ПЕНСІЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ. Пенсійний фонд, прислухавшись до доказів служителів Феміди, підкоригував положення Інструкції 21-1 у частині покриття витрат на виплату й доставку пенсій по Списках №1 і №2(постанова від 25.07.2011р.№20-1).

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ. В уряді визначилися з питаннями передачі квартир, придбаних Державною іпотечною установою (постанова КМУ від 27.07.2011р. № 855). Даною постановою затверджено „Порядок безоплатної передачі квартир, придбаних Державною іпотечною установою”(надалі Порядок). Цей Порядок визначає механізм безоплатної передачі квартир, що придбані Державною іпотечною установою відповідно до актів Кабінету Міністрів України, закріплені за нею на праві повного господарського відання та перебувають на її балансі (далі - квартири), визначеним у таких актах органам.

ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ НА ВИРОБНИЦТВІ ТА ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ УКРАЇНИ. ФСС від НВ визначився з необхідними заходами щодо профілактики нещасних випадків на виробництві й професійних захворювань на 2011–2012 роки (постанова від 19.04.2011р. № 18).

ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ З ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ.ФСС з ТВП скасував Інструкцію про порядок надходження, обліку й витрачання коштів Фонду (постанова від 16.06.2011р. № 35).
Праця й заробітна плата

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ. Мінфін відрапортував про хід виконання Програми економічних реформ у сфері підвищення рівня оплати праці (лист від 13.05.2011р. № 1-07240-03-11/12251), в тому числі і бюджетної сфери.

МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ. Мінпраці роз'яснив організаційні нюанси виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника. Так, виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника без звільнення працівника від його основних обов'язків – це заміна працівника, відсутнього у зв'язку із хворобою, відпусткою ( без звільнення від основних трудових обов'язків), коли працівник поряд зі своєю основною роботою виконує обов'язки тимчасово відсутнього працівника. У цьому випадку працівникові проводиться відповідна доплата. Виконання обов'язків за посадою тимчасово відсутнього працівника (тимчасове заступництво) здійснюється зі звільненням від його основних обов'язків. У цьому випадку працівникові виплачується різниця між його фактичним окладом і посадовим окладом працівника, якого він заміняє, якщо цей працівник не є штатним заступником або помічником відсутнього працівника ( при відсутності посади заступника). Призначення працівника виконуючим обов'язки по вакантній посаді не допускається. Зазначене можливо тільки за посадою, призначення на яку проводиться вищим органом керування (лист від 19.04.2011р. № 126/06/186-11).

МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ. Мінсоцполітики надані роз'яснення щодо порядку звільнення вагітних жінок і жінок з дітьми у зв'язку із закінченням строку трудового договору. На думку відомства, звільнення в такому випадку в принципі можливо, однак за умови обов'язкового працевлаштування співробітниці на тому ж або на іншому підприємстві. При цьому розрив у часі між звільненням і працевлаштуванням не допускається. Разом з тим, відзначають у відомстві, відносини роботодавця, і працівниці що звільняється в подібних випадках мають певну специфіку. У цьому зв'язку авторами роз'яснення приводяться практичні рекомендації з виходу з подібної ситуації (лист від 15.04.2011р. № 3961/0/14-11/10).

ПЕНСІЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ. Пенсійний фонд роз'яснив наступні питання застосування положень законодавства про ЄСВ:
– нарахування ЄСВ на суми авторських винагород (лист від 11.07.2011р. № 14179/03-30), а саме якщо гонорар виплачується працівнику згідно трудового договору, він є базою для нарахування та утримання єдиного внеску, та якщо винагорода згідно цивільно-правового договору за створення твору виплачується видавництвом автору, який є його працівником, то на таку винагороду єдиний внесок нараховується на загальних підставах. А винагороди, отримані згідно з договорами про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності та ліцензійним договором, не є базою для нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування;
– сплата ЄСВ на суму надбавки за роботу вахтовим методом (лист від 04.07.2011р. № 13659/03-20), зокрема суми надбавок за вахтовий метод роботи не є базою нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування;
– заповнення звіту про суми нарахованого ЄСВ (лист від 29.06.2011р. № 13191/03-20);
– порядок сплати 57% нарахованого єдиного податку на рахунки органів ПФУ в складі єдиного внеску (роз'яснення від 06.04.2011р. № 6793/03-30).

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ. МВС, МЗС, Мінфін, Адміністрація державної прикордонної служби, ГУ Держслужби затверджений Кодекс поведінки працівників, до функціональних обов'язків яких відноситься здійснення керування кордонами (наказ від 05.07.2011р. № 330/151/809/434/146).

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ. Затверджений загальний порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців (наказ ГУ державної служби України від 08.07.2011р. № 164).

ПЕНСІЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ. Пенсійний фонд нагадав, що непогашена до 01.01.2011р. заборгованість по сплаті пенсійного збору, нарахованого до 01.01.2004р., заборгованість по відшкодуванню фактичних витрат на виплату й доставку пільгових пенсій, по сплаті фінансових санкцій і пені, що виникла до 01.01.2011р., підлягають розстрочці не більше ніж на 60 календарних місяців починаючи з 01.01.2011р. (лист від 24.06.2011р. № 12985/03-16). Крім того наголосили, що законодавством про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування не передбачено пільг з нарахування та сплати страхових внесків або звільнення від їх сплати.

ПЕНСІЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ. ПФУ відзначив, що разова матеріальна допомога не обкладається єдиним соціальним внеском, а матеріальна допомога систематичного характеру – обкладається (лист від 13.07.2011р. № 14399/03-20). Зокрема нагадали, які виплати відносяться до матеріальної допомоги разового характеру (виплати що надаються окремим працівникам у зв'язку із сімейними обставинами; на оплату лікування, оздоровлення дітей, поховання, коли необхідність її отримання виникла раптово, за умови подання заяви, а її розмір визначається адміністрацією підприємства), та які відносяться до матеріальної допомоги, що має систематичний характер (виплати що надані всім або більшості працівників - на оздоровлення, у зв'язку з екологічним станом, крім сум, указаних у п. 3.31, відносяться до заробітної плати, як інші заохочувальні та компенсаційні виплати).
Бухгалтерський облік

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ. ДМСУ затверджене Положення про Управління фінансів, бухгалтерського обліку й звітності Державної митної служби України (наказ від 22.07.2011р. № 665).

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ. Мінфін нагадав про значення поняття «активи» для бух облікових цілей (лист від 04.07.2011р. № 31-08410-07-10/16785):

Звітність

ПЕНСІЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ. Пенсійним фондом змінений Порядок формування і подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Змінилися основні форми «пенсійної» звітності. Крім того, Порядок доповнений новим додатком 7 «Звіт про настання нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання», який подається протягом двох робочих днів після настання відповідного страхового випадку (постанова від 23.06.2011р. № 18-1). Постанова набуває чинності з 01 серпня 2011року.

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ. ДПАУ ще раз підкреслила, що податкова звітність, надіслана платниками податків в електронному вигляді 19-20 липня, але оброблена пізніше, вважається поданою до ОДПС без порушення граничного строку подання (лист від 21.07.2011р. № 19683/8/99-3).

МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ. Мінсоцполітики затверджена нова форма звітності № 5-ПН «Звіт про прийнятих працівників» і Інструкція з її заповнення (наказ від 14.07.2011р. № 279).

ПЕНСІЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ. ПФУ нагадав про те, що «пенсійна» звітність формується на підставі бухгалтерських і інших документів, відповідно до яких проводиться нарахування (вирахування) або які підтверджують нарахування (вирахування) виплат (доходу), на які нараховується єдиний внесок. Також у відомстві згадали – нарахування фонду оплати праці, що здійснюються за попередній період, зокрема, у зв'язку з уточненням кількості відпрацьованого часу, виявленням помилок, відображаються у фонді оплати праці того місяця, у якому були здійснені нарахування (лист від 02.06.2011р. № 11036/05-10).

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ Держфінпослуг оприлюднений інформаційний лист щодо складання, підтвердження й подання в Держфінпослуг фінансової звітності (розпорядження від 14.04.2011р. № 201).

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ Держкомстат затвердив форму державного статистичного спостереження № 7-ПВ ( один раз у чотири роки) «Звіт про заробітну плату по професіях окремих працівників» (наказ від 11.08.2011р. № 207).

Банківська діяльність

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ. Внесені зміни в Інструкцію про ведення касових операцій банками в Україні. Так, зі згаданого документа виключене положення про необхідність підписання керівником банку й відповідальним по фінмоніторингу працівником касових документів на видачу готівки, визначених «фінмоніторинговим» законодавством (постанова НБУ від 26.07.2011р. № 252).

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ. Нацбанк вніс зміни в деякі нормативно-правові акти щодо використання реєстраційного номера облікової картки платника податків замість ідентифікаційного номера. У цьому зв'язку банкам мають бути проведені роботи зі зміни програмного забезпечення для відображення в електронному розрахунковому документі інформації про серію й номер паспорта клієнтів, які відмовилися від ідентифікаційного коду, і які мають відповідну відмітку в паспорті (постанова від 18.05.2011р. № 154).

АДМІНІСТРАТИВНА РАДА ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ. Внесені зміни в Положення про порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів по вкладах фізичних осіб (рішення від 19.05.2011р. № 14).

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ. НБУ повідомив, що зміни в Інструкцію про безготівкові розрахунки набули чинності від дня офіційного опублікування (15.08.2011р.), а пункти 6 і 7 постанови про внесення цих змін набудуть чинності через 45 днів після дати опублікування (з 30.09.2011р.) (лист від 15.08.2011р. № 25-111/1946).

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ. НБУ направив причетним суб'єктам постанову про внесення змін в Інструкцію про ведення касових операцій банками (лист від 11.08.2011р. № 11-213/3593-9668).

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ. На думку НБУ, банк зобов'язаний ідентифікувати й вивчати фінансову діяльність тих клієнтів, які встановлюють ділові стосунки з банком на підставі договору про надання фінансових або інших послуг, предметом якого є операції з активами, за умови наявності ризиків використання таких активів з метою легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, або фінансування тероризму (лист від 22.08.2011р. №48-103/1688-10110).

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ. НБУ повідомив розмір середньозваженої ставки міжбанківського кредитування KIACR, який повинен використовуватися банками для визначення суми очікуваного відшкодування по цінних паперах у серпні 2011р. (лист від 18.08.2011р. № 40-511/3032).

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ. НБУ нагадав, що банки повинні до 25.08.2011р. надати в НБУ інформацію про хід виконання вимог абз. 3 п. 3 Постанови № 22 щодо упорядкування ідентифікації клієнтів високого рівня ризику за станом на 15.08.2011р. із вказуванням ускладнень, що виникли (лист від 19.08.2011р. № 48-104/1679-10059).
Розрахунки готівкою

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ. Нацбанк, роз'ясняючи питання встановлення ліміту залишків іноземної валюти в касі суб'єкта господарської діяльності, відзначив, що ліміт залишків іноземної валюти в касі встановлюється вповноваженим банком тільки тим суб'єктам підприємницької діяльності, яким дозволяється використовувати наявну іноземну валюту як засіб платежу. При цьому в розрахунки ліміту каси не включаються кошти, передбачені для виплати заробітної плати нерезидентам і на закордонні відрядження працівників (лист від 27.12.2010р. № 13-122/6811-23632).

Бюджет

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ. Внесені зміни в Бюджетний кодекс (Закон від 07.07.2011р. № 3614-VI).

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ. Внесені зміни в деякі законодавчі акти України з питань державних закупівель (Закон від 08.07.2011р. № 3681-VI). Зокрема уточнення щодо пропозиції за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника, документації конкурсних торгів, закупівель за рамковими угодами.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ. Затверджений Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для мікрокредитування суб'єктів малого підприємництва (постанова від 27.07.2011р. № 794), а також Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо виконання Національної програми сприяння розвитку малого підприємництва в Україні (постанова від 27.07.2011р. № 795).

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ. КМУ, на виконання норм Бюджетного кодексу про стимулювання місцевих рад до наповнюваності бюджету, розробив Порядок перерахування в загальний фонд місцевих бюджетів 50 відсотків надходжень податку на прибуток підприємств і акцизного податку понад річні розрахункові обсяги (постанова від 10.08.2011р. № 860).

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ. НБУ у рамках оптимізації системи центральних органів виконавчої влади та з метою забезпечення безперебійного виконання Державною казначейською службою України своїх функцій передбачене збереження за Державною казначейською службою України номерів рахунків, відкритих у Національному банку України на ім'я Державного казначейства України. Крім того, в Електронний технологічний довідник банків України й інших установ внесений запис щодо зміни назви Державного казначейства України на Державну казначейську службу України. При цьому реквізити «код банку», «ідентифікатор учасника СЕП», «адреса вузла системи електронної пошти Національного банку України» залишені без змін (лист НБУ від 08.08.2011р. № 25-212/1892-9396).

Земля

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ. Прийнятий Закон про Державний земельний кадастр (Закон від 07.07.2011р. № 3613-VI). Цей Закон установлює правові, економічні та організаційні основи діяльності у сфері Державного земельного кадастру.

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ. ДПА України нагадала особливості стягнення плати за землю з фізичних осіб (лист від 29.07.2011р. № 6532/П/17-0314):

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ІЗ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ. Держкомземом затверджений Еталон технічної документації по землевпорядженню щодо складання документів, що засвідчують право на земельну ділянку (наказ Держкомзему від 08.10.2009р. № 534).

Сільське господарство

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ. Держкомстат затвердив Методологічні положення по організації державного статистичного спостереження щодо стану тваринництва (наказ від 31.03.2011р. № 75).

Будівництво

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТА БУДІВНИЦТВА УКРАЇНИ. Мінрегіонбуд затвердив Порядок видачі будівельного паспорта забудови земельної ділянки (наказ від 05.07.2011р. № 103).
Цей Порядок розроблений відповідно до статті 27 Закону України 'Про регулювання містобудівної діяльності' і призначений для використання спеціально уповноваженими органами містобудування та архітектури, органами місцевого самоврядування та їх виконавчими органами при вирішенні питань забудови присадибних, дачних і садових земельних ділянок (далі - Порядок).
Будівельний паспорт забудови земельної ділянки (далі - будівельний паспорт) визначає комплекс містобудівних та архітектурних вимог до розміщення і будівництва індивідуального (садибного) житлового будинку, садового, дачного будинку не вище двох поверхів (без урахування мансардного поверху) з площею до 300 квадратних метрів, господарських будівель і споруд, гаражів, елементів інженерного захисту, благоустрою та озеленення земельної ділянки.

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ. Затверджене Типове положення про архітектурно-містобудівні ради (наказ Мінжитлокомунгоспу від 07.07.2011р. № 108). Це Типове положення визначає порядок роботи архітектурно-містобудівних рад (далі - Рада) при спеціально уповноважених органах містобудування та архітектури, що утворюються за рішенням місцевої державної адміністрації або виконавчого комітету міської ради і постійно діє при спеціально уповноваженому органі містобудування та архітектури Автономної Республіки Крим, обласних, районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністраціях, виконавчих органах міських рад.
Порядок роботи Ради при центральному органі виконавчої влади з питань будівництва та архітектури визначається відповідним положенням про Раду цього органу.

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ. Мінжитлокоммунгосп затвердив Порядок надання містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки, їх склад і зміст (наказ від 07.07.2011р. № 109).

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ. Мінжитлокомунгосп надав роз'яснення щодо порядку розробки проектної документації на будівництво об'єктів і визначення вартості експертизи проекту будівництва (листа від 09.06.2011р. № 21-21/4801/0/6-11 і від 08.06.2011р. № 21-20/4714/0/6-1).

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ. Мінжитлокомунгосп роз'яснені основні положення нормативних актів про експертизу проектів будівництва (лист Мінжитлокомунгоспу від 25.06.2011р. № 21-12/5287/0/6-11).

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ. Суб'єктам будівельної діяльності нагадали про те, що об'єкти, що не відповідають вимогам щодо забезпечення безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями, в експлуатацію не приймаються (лист Минжилкоммунхоза від 30.05.2011р. № 22-17/4431/0/6-11).

ДЕРЖАВНА АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНА ІНСПЕКЦІЯ УКРАЇНИ Держархбудінспекція відзначила, що для здійснення будівництва (реконструкції, реставрації, капітального ремонту) об'єкта в проектній документації повинна бути визначена його категорія складності. Отже, вид документу, який надає право на виконання підготовчих або будівельних робіт, визначається залежно від категорії складності об'єкта будівництва (лист від 09.06.2011р. № 40-19-412).

ДЕРЖАВНА АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНА ІНСПЕКЦІЯ УКРАЇНИ Держархбудінспекція вважає, що договір земельного сервітуту на прокладення газопроводу підтверджує право особи на використання чужої земельної ділянки. Відповідно до ст. ст. 98, 99 Земельного кодексу України право земельного сервітуту - це право власника або землекористувача земельної ділянки на обмежене платне або безоплатне користування чужою земельною ділянкою (ділянками). Власники або користувачі земельних ділянок можуть вимагати встановлення земельних сервітутів на право прокладання та експлуатації ліній електропередачі, зв'язку, трубопроводів, інших ліній комунікацій.
Крім того, відповідно до частини четвертої статті 34 Закону України 'Про регулювання містобудівної діяльності', реконструкція або капітальний ремонт автомобільних доріг, залізничних колій, ліній електропередач, зв'язку, трубопроводів, інших лінійних комунікацій у межах земель їх розміщення може бути проведена при відсутності документу, що засвідчує право власності або користування земельною ділянкою (лист від 20.06.2011р. № 40-16-527).

Транспорт

ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ Держадміністрація залізничного транспорту запропонувала провести спільну нараду з митними органами на предмет обробки технологій взаємодії у світлі введення на залізницях електронного документообігу, пов'язаного з перевезеннями вантажів (лист від 29.07.2011р. № ЦЗМ-12/1214).

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ. Внесені зміни в Правила перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу й пошти залізничним транспортом України. Серед іншого, дане визначення терміна «автомат самообслуговування (кіоск)» і уточнені окремі положення щодо книги скарг і пропозицій на транспорті. Установлено, що оформити проїзний документ можна за 45 діб до відправлення поїзда, а на окремі поїзди – за 90 діб. Викуп замовлених квитків здійснюється не пізніше як за 6 діб. Зміни торкнулися й правил перевезення тварин. Також коректуванням піддалися положення про відмову пасажирів від поїздки по шляху проходження (наказ від 22.07.2011р. № 235).

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ. Затверджена Програма відновлення локомотивного парку залізниць України на 2012–2016 роки (постанова КМУ від 01.08.2011р. № 840).

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ УКРАЇНИ Держслужба автомобільних доріг з метою забезпечення безпеки руху розпорядилася про застосування сучасних матеріалів при виконанні робіт з нанесення горизонтальної розмітки (наказ від 19.07.2011р. № 248).

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ. Затверджена нова форма довідки про дорожньо-транспортний випадок і порядок її видачі (наказ МВС від 04.07.2011р. № 389). В даному наказі уточнили, що довідка про дорожньо-транспортну пригоду (далі - довідка про ДТП) - це документ затвердженої цим наказом форми, який містить відповідну інформацію про оформлену за участю працівників Державтоінспекції МВС дорожньо-транспортну пригоду (далі - ДТП) та її учасників. Крім того передбачено, що за достовірність даних, зазначених у довід

На тему
Запит прийнято!
Найближчим часом з вами зв’яжеться наш спеціаліст.
Гарного вам дня!
Запит не прийнято.
Ви можете зв'язатися з представниками «Де Візу» за тел. +38 (044) 279-0000
Гарного вам дня!
Долучайся до
команди "De Visu"
Ми переконані, що успіх нашого бізнесу залежить від працівників, тому ми заохочуємо кожного з них до розкриття власного потенціалу та здібностей.

Якщо ви відповідальні, орієнтовані на досягнення високих результатів своєї діяльності та прагнете до постійного розвитку й самовдосконалення, запрошуємо вас приєднатися до нашої команди.

дізнатися більше
112
працівників наразі в усіх філіях "De Visu" Group
Кар'єра