Огляд законодавства

20 – 24 травня 2019 року. Уряд посилив ліцензійні вимоги до туроператорів

Кабінет Міністрів України ухвалив ініційовані та розроблені Мінекономрозвитку зміни до ліцензійних умов здійснення туроператорської діяльності.

Відповідно до ухвалених Урядом змін для отримання ліцензії туроператор має забезпечувати фінансову гарантію перед туристами. Це може бути гарантія банку або іншої кредитної установи. У разі здійснення виплати відшкодування туристам туроператор повинен відновити суму фінансової гарантії наступного робочого дня.

Крім цього, туроператор, що надає послугу, пов’язану з перевезенням туристів, має за 8 та за 2 год. до запланованого відправлення рейсу перевірити інформацію про час його відправлення. У разі затримки рейсу на більш ніж 4 год. туроператор мусить розмістити інформацію про це на власному веб-сайті, а також проінформувати електронною поштою орган ліцензування – Мінекономрозвитку.

Туроператори на власному веб-сайті відтепер мають надавати інформацію про турагентів, з якими вони працюють, – найменування фізичної чи юридичної особи, строк дії агентського договору, реквізити особи, що надала гарантію банку, або іншої кредитної установи, а також інформацію про чинні договори на туристичне обслуговування, укладені безпосередньо туроператором або через турагентів із зазначенням країни тимчасового перебування.

Суб’єкти туроператорської діяльності відтепер зобов’язані забезпечувати всі необхідні умови для доступності маломобільних груп населення до місць їх проживання під час відпочинку.

Недотримання будь-якої з цих вимог може спричинити анулювання ліцензії туроператора.

Державна фіскальна служба України в категорії 101.17 «ЗІР» відповіла на запитання «Який порядок реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН) податкової накладної/розрахунку коригування (далі – ПН та РК), реєстрацію яких було зупинено після настання однієї з подій, за якою вони повинні бути зареєстровані в ЄРПН?»

Згідно з вимогами п. 201.16 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) реєстрація ПН/РК в ЄРПН може бути зупинена в порядку та на підставах, визначених Кабінетом Міністрів України (далі – КМУ).

Механізм зупинення реєстрації ПН/РК в ЄРПН визначає постанова КМУ від 21.02.2018 р. № 117 «Про затвердження порядків з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних» (далі – Постанова № 117).

На виконання Постанови № 117 в контролюючих органах утворені комісії, які приймають рішення про реєстрацію ПН/РК в ЄРПН або відмову в такій реєстрації (далі – комісії контролюючих органів). Комісії контролюючих органів складаються з комісій регіонального рівня (комісії головних управлінь ДФС в областях, м. Києві та Офісу великих платників ДФС) та комісії центрального рівня (ДФС).

Відповідно до п. 28 Порядку зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затвердженого Постановою № 117 (далі – Порядок), ПН/РК, реєстрацію яких зупинено, реєструються в день настання однієї з таких подій:

  • ухвалено та набрало чинності рішення про реєстрацію ПН/РК в ЄРПН;
  • набрало законної сили рішення суду про реєстрацію ПН/РК в ЄРПН;
  • упродовж п’яти робочих днів не прийнято та/або не зареєстровано в окремому Реєстрі ПН/РК, реєстрація яких зупинена, комісією регіонального рівня рішення про реєстрацію або відмову в реєстрації ПН/РК в ЄРПН щодо платників податку, у яких обсяг постачання, зазначений в ПН/РК, зареєстрованих у ЄРПН в поточному місяці, з урахуванням поданих ПН/РК на реєстрацію в ЄРПН, становить менше 30 млн грн та які на дату зупинення реєстрації ПН/РК в Реєстрі не відповідали критеріям ризиковості платника податку;
  • протягом семи робочих днів комісією регіонального рівня не прийнято та/або не зареєстровано в окремому Реєстрі ПН/РК, реєстрація яких зупинена, рішення про реєстрацію або відмову в реєстрації ПН/РК в ЄРПН щодо платників податку, у яких обсяг постачання, зазначений в ПН/РК, зареєстрованих у ЄРПН в поточному місяці, з урахуванням поданих ПН/РК на реєстрацію в ЄРПН, становить більше 30 млн грн включно та/або які на дату зупинення реєстрації ПН/РК в Реєстрі відповідали критеріям ризиковості платника податку.

Згідно з вимогами п. 22 Порядку рішення про реєстрацію або відмову в реєстрації ПН/РК в ЄРПН набирає чинності після реєстрації його в окремому Реєстрі ПН/РК, реєстрація яких зупинена.

Щодо реєстрації ПН/РК в ЄРПН після набрання законної сили рішенням суду податківці пропонують звертатись письмово до ДФС.

Міністерство фінансів України в листі «Щодо питання нарахування амортизації основних засобів» від 22.04.2019 р. № 11210-09-63/11170 повідомило, що прибутківці, які ведуть бухоблік за МСБО-МСФЗ, не повинні враховувати амортизацію об’єктів основних засобів (далі – ОЗ), переведених на реконструкцію, модернізацію, добудову, дообладнання, консервацію, під час обчислення податку на прибуток.

На думку відомства, це пов’язано з тим, що період перебування ОЗ на реконструкції, модернізації, добудові, дообладнанні та консервації не є строком корисного використання (експлуатації) такого ОЗ.

Автори листа також зауважили, що застосування іншого порядку нарахування амортизації ОЗ призводить до виникнення тимчасової податкової різниці, яка підлягає вирахуванню в майбутніх звітних періодах відповідно до П(С)БО 17.

Державна служба України з питань праці нагадала, що право на своєчасне одержання винагороди за працю захищається законом (ст. 43 Конституції). Працівник має право на оплату своєї праці на підставі укладеного трудового договору (ст. 21 Закону України «Про оплату праці»).

Оплата праці працівників підприємства здійснюється в першочерговому порядку. Своєчасність та обсяги виплати заробітної плати працівникам не можуть бути поставлені в залежність від здійснення інших платежів та їхньої черговості (ст. 97 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП), ст.ст. 15 і 24 Закону України «Про оплату праці»).

Заробітна плата повинна виплачуватися працівникові регулярно в робочі дні в строки, встановлені в колективному договорі, не рідше двох разів на місяць і не більше як через 16 календарних днів. Якщо день виплати заробітної плати збігається з вихідним, святковим або неробочим днем, заробітна плата виплачується напередодні. Заробітна плата працівникам за весь час щорічної відпустки виплачується не пізніше ніж за три дні до початку відпустки (ст. 115 КЗпП; ст. 24 Закону «Про оплату праці»). Затримка виплати заробітної плати навіть на один день є порушенням строків виплати згідно зі ст. 115 КЗпП.

Юридичні та фізичні особи – підприємці, які використовують найману працю, згідно зі ст. 265 КЗпП несуть фінансову відповідальність у розмірі: трьох мінімальних заробітних плат (на сьогодні – 12 519 грн) – за порушення встановлених термінів виплати зарплати працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш ніж за один місяць, виплату не в повному обсязі.

Відповідно до ст. 41 Кодексу про адміністративні правопорушення визначено адміністративну відповідальність за порушення встановлених термінів виплати заробітної плати, виплату її не в повному обсязі, що тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та громадян – суб’єктів підприємницької діяльності від 30 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (далі – НМДГ).

Згідно зі ст. 175 Кримінального кодексу України за безпідставну невиплату заробітної плати громадянам більше ніж за один місяць, вчинену умисно керівником підприємства, установи або організації незалежно від форми власності, передбачається покарання у вигляді штрафу від 500 до 1 000 НМДГ або виправних робіт на строк до двох років, або позбавлення волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Якщо невиплата вчинена внаслідок нецільового використання коштів, призначених для виплати заробітної плати, передбачається покарання у вигляді штрафу від 1 000 до 1 500 НМДГ або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на строк до п’яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

На тему
Запит прийнято!
Найближчим часом з вами зв’яжеться наш спеціаліст.
Гарного вам дня!
Запит не прийнято.
Ви можете зв'язатися з представниками «Де Візу» за тел. +38 (044) 279-0000
Гарного вам дня!
Долучайся до
команди "De Visu"
Ми переконані, що успіх нашого бізнесу залежить від працівників, тому ми заохочуємо кожного з них до розкриття власного потенціалу та здібностей.

Якщо ви відповідальні, орієнтовані на досягнення високих результатів своєї діяльності та прагнете до постійного розвитку й самовдосконалення, запрошуємо вас приєднатися до нашої команди.

дізнатися більше
112
працівників наразі в усіх філіях "De Visu" Group
Кар'єра