Огляд законодавства

16-20 листопада 2015 року. Податкову накладну вважають складеною з порушенням, якщо прізвище особи, яка її склала, і електронний цифровий підпис особи, котра зареєструвала її в ЄРПН, належать різним людям

Кабінет Міністрів України затвердив постанову «Про затвердження Порядку видачі експлуатаційного дозволу, форми експлуатаційного дозволу та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України» від 11.11.15 р. № 930 (набирає чинності з дня офіційного опублікування). Відповідно до документа експлуатаційний дозвіл видає Держветфітослужба на підставі результатів перевірки відповідності потужностей оператора ринку вимогам санітарних заходів (на кожну окрему потужність). Дозвіл дає йому змогу провадити визначені види госпдіяльності з виробництва та/або зберігання харчових продуктів тваринного походження.

Тепер разом із заявою оператору ринку потрібно подати лише перелік харчових продуктів, які він планує виробляти чи зберігати. Уточнено, що інспекцію проводят не пізніше ніж через 15 календарних днів після отримання цих документів. Розмір плати за видачу дозволу становитиме 0,17 мінзарплати на 1 січня відповідного року. Наразі ця сума становить 207,06 грн (раніше − 200 грн).

Загалом порядок не вносить революційних змін, а лише уточнює нинішні норми законодавства. Дозвіл, як і раніше, надають протягом 30 календарних днів із дня отримання заяви та документів, але при цьому його залишили необмеженим за строком.

Державна фіскальна служба України у листі «Щодо порядку оподаткування ПДВ операції з відступлення права грошової вимоги згідно з договором факторингу» від 05.11.15 р. № 23655/6/99-99-19-03-02-15 повідомила, що операції з відступлення платником податку (клієнтом) права грошової вимоги до боржника на користь іншого платника податку (фактора) згідно з договором факторингу не є об’єктом обкладення ПДВ.

Такий висновок випливає із того, що згідно з пп. 196.1.5 ПКУ не обкладають ПДВ факторингові операції, якщо їх об’єктом є валютні цінності, цінні папери, у т. ч. компенсаційні папери (сертифікати), інвестиційні сертифікати, іпотечні сертифікати з фіксованою дохідністю, операції з відступлення права вимоги за забезпеченими іпотекою кредитами (позиками), житлові чеки, земельні бони та деривативи.

Нагадаємо, за договором факторингу (фінансування під відступлення права грошової вимоги) одна сторона (фактор) передає або зобов’язується передати грошові кошти в розпорядження іншої сторони (клієнта) за плату (у будь-який передбачений договором спосіб), а клієнт відступає або зобов’язується відступити факторові своє право грошової вимоги до третьої особи (боржника).

Державна фіскальна служба України листом «Щодо нарахування пені на суму задекларованого залишку бюджетного відшкодування попередніх звітних періодів до 1 лютого 2015 року» від 09.11.15 р. № 23832/6/ 99-99-19-03-02-15 роз’яснила питання щодо правомірності нарахування пені на суму «технічного» податкового боргу з ПДВ, що виник в інтегрованій картці платника податків (далі − ІКПП) через неправильне заповнення графи 4 таблиці 1 додатка 2 до декларації з ПДВ. Нагадаємо, що додаток Д2 підлягав заповненню за звітні періоди лютий — червень 2015 року.

У цій графі фіксували непогашені залишки сум ПДВ, які було задекларовано до бюджетного відшкодування за звітні періоди до 1 лютого 2015 р. у рахунок зменшення податкових зобов’язань із ПДВ наступних періодів. Ці суми переносили до звітності з ІКПП.

Отож, якщо такий показник було заповнено некоректно (у ньому, зокрема, зазначили суми ПДВ, які не враховували в ІКПП), то у платника ПДВ в ІКПП виникав «технічний» податковий борг. За своїм економічним змістом він не відповідає визначенню податкового боргу в розумінні Податкового кодексу України (далі — ПКУ).

Таку пеню, пояснили фіскали, яку нараховано на суму податкового боргу, що виник внаслідок некоректного заповнення платником податків додатка Д2 до декларації з ПДВ, вважають нарахованою неправомірно й піддають сторнуванню на підставі рішення контролюючого органу за місцем реєстрації платника податків.

Згідно з пп. 129.1.1 ПКУ (у редакції, що діяла до 01.09.15 р.) пеню нараховували на суму податкового боргу після закінчення встановлених ПКУ строків погашення погодженого грошового зобов’язання.

Податковий борг − це сума узгодженого грошового зобов’язання (з урахуванням штрафних санкцій за їх наявності), але не сплаченого платником податків у встановлений ПКУ строк, а також пеня, нарахована на суму такого грошового зобов’язання (пп. 14.1.175 ПКУ).

Державна фіскальна служба України в листі «Про порядок формування податкового кредиту з ПДВ» від 06.11.15 р. № 23731/6/99-99-19-03-02-15 зазначила, що податкову накладну (далі — ПН) вважають складеною з порушенням порядку заповнення ПН, якщо прізвище особи, яка її склала, і електронний цифровий підпис (далі — ЕЦП) особи, котра зареєструвала цю ПН у Єдиному реєстрі податкових накладних (далі — ЄРПН), належать різним людям.

Складена з порушенням установленого порядку ПН, зазначили податківці, не дає права покупцю на податковий кредит.

Вважаємо таку думку спірною, адже згідно з п. 201.10 Податкового кодексу України (далі — ПКУ) не дають права покупцю на податковий кредит такі причини:

  • відсутність факту реєстрації продавцем ПН у ЄРПН;
  • та/або порушення порядку заповнення обов’язкових реквізитів ПН, передбачених п. 201.1 ПКУ. Подібних недоліків у ПН немає.

Утім, враховуючи таку думку фіскалів, для уникнення претензій до кредиту покупця продавцю ліпше забезпечити складення ПН і накладення на неї ЕЦП під час реєстрації в ЄРПН однією особою.

Міністерство фінансів України в листі «Щодо залучення транспортних засобів під час мобілізації» від 11.06.15 р. № 31-11420-07-10/19544 повідомила: під час проведення річної інвентаризації не можна забувати про активи, зокрема транспортні засоби, які було мобілізовано відповідно до ст. 6 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» від 21.10.93 р. № 3543-XII.

Отже, їх також треба проінвентаризувати. Оскільки (через зрозумілі причини) доступ до таких об’єктів обмежено, мінфінівці рекомендували інвентаризацію мобілізованого транспорту провадити за правилами, прописаними для інвентаризації майна, переданого на відповідальне зберігання.

Також Мінфін підкреслив, що відображення в інвентаризаційному описі мобілізованого транспорту здійснюють на підставі акта приймання-передачі та відомостей, отриманих від зберігача транспорту

Державна регуляторна служба України в листі «Щодо переоформлення та видачі ліцензії» від 26.10.15 р. № 8205 надала деякі роз’яснення щодо строків переоформлення ліцензії. Законом України «Про ліцензування видів господарської діяльності» від 02.03.15 р. № 222-VIII не встановлено строків переоформлення ліцензії.

Державна регуляторна служба України рекомендує застосовувати строки, передбачені для прийняття рішення про видачу ліцензії. Тобто десять робочих днів з дня одержання органом ліцензування заяви про переоформлення ліцензії.

Аналогічна ситуація зі строками щодо прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії. Тут також радять дотримуватися десяти робочих днів із дня одержання органом ліцензування заяви про отримання ліцензії.

Нагадаємо: відомості про переоформлення ліцензії вносять до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців не пізніше робочого дня, що настає за днем прийняття такого рішення.

Вищий господарський суд України в листі «Про деякі питання практики застосування Закону України «Про судовий збір» (зі змінами та доповненнями, внесеними згідно із Законом України від 22.05.2015 № 484-VIII)» від 12.11.15 р. № 01-06/2093/15, звернув увагу на проблемні питання, пов’язані зі сплатою судового збору. Назвемо деякі з них:

  • позовні заяви про зобов’язання перерахувати кошти згідно з договором банківського рахунку належать до заяв майнового характеру. Тож судовий збір сплачують у розмірі, встановленому для зазначених заяв;
  • відстрочення або розстрочення сплати судового збору можливе на строк не довше ніж до ухвалення судового рішення у справі;
  • судовий збір з апеляційної та касаційної скарг на рішення суду розраховують виходячи з розміру ставки, що підлягала сплаті у разі подання  позовної заяви незалежно від того, чи оскаржують усе рішення (постанову) суду в цілому чи його частину.

Якщо судовий збір сплачено до 01.09.15 р., розрахунок судового збору за подання апеляції чи касації здійснюють з огляду на суму  судового збору, сплаченого при поданні позову. Цей розмір не підлягає перерахунку відповідно до нових ставок, чинних з 01.09.15 р.

На тему
Запит прийнято!
Найближчим часом з вами зв’яжеться наш спеціаліст.
Гарного вам дня!
Запит не прийнято.
Ви можете зв'язатися з представниками «Де Візу» за тел. +38 (044) 279-0000
Гарного вам дня!
Долучайся до
команди "De Visu"
Ми переконані, що успіх нашого бізнесу залежить від працівників, тому ми заохочуємо кожного з них до розкриття власного потенціалу та здібностей.

Якщо ви відповідальні, орієнтовані на досягнення високих результатів своєї діяльності та прагнете до постійного розвитку й самовдосконалення, запрошуємо вас приєднатися до нашої команди.

дізнатися більше
112
працівників наразі в усіх філіях "De Visu" Group
Кар'єра