Огляд законодавства

07 – 11 жовтня 2019 року. Податкова служба посилить контроль за реалізацією побутової техніки, щоб захистити права споживачів

Державна податкова служба України посилить контроль за реалізацією побутової техніки, аби захистити права споживачів. Про це повідомляється на сайті фіскального відомства.

Нещодавно були оприлюднені результати дослідження Науково-дослідного центру незалежних споживчих експертиз «Тест», згідно з яким 75% інтернет-магазинів не видають покупцям фіскальних чеків на складну побутову техніку, Державна податкова служба України (далі – ДПСУ) у відповідь на цю ситуацію повідомила таке.

Перелік груп технічно складних побутових товарів, які підлягають гарантійному ремонту (обслуговуванню) або гарантійній заміні і продаж яких має здійснюватися із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій (далі – РРО), затверджено постановою Кабінету Міністрів України. Органи ДПСУ в межах компетенції та відповідно до вимог Податкового кодексу України (далі – ПКУ) постійно здійснюють контроль за дотриманням суб’єктами господарювання вимог зазначеної постанови.

З моменту введення її в дію (з 08.05.2017 р.) проведено 4 129 перевірок. За їх результатами до суб’єктів господарювання застосовано 38,5 млн грн штрафних (фінансових) санкцій. Завдяки проведеним регіональними підрозділами заходам суб’єктами господарювання додатково зареєстровано та використовується майже 6 тисяч (5 976) РРО.

ДПСУ вивчить інформацію, що міститься у дослідженні Науково-дослідного центру незалежних споживчих експертиз «Тест», і відреагує в межах чинного законодавства.

Також ДПСУ ще раз звернула увагу суб’єктів господарювання, що здійснюють реалізацію технічно складних побутових товарів, які підлягають гарантійному ремонту (обслуговуванню) або гарантійній заміні, на необхідність під час здійснення такого продажу безумовного дотримання вимог чинного законодавства в частині застосування РРО.

Державна податкова служба України нагадала, що з 01 січня 2020 року платники податків подаватимуть декларацію про майновий стан і доходи за новою формою. Відповідні зміни до форми податкової декларації внесені наказом Міністерства фінансів України «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 02 жовтня 2015 року № 859» від 25.04.2019 р. № 177.

Нова форма податкової декларації від чинної сьогодні відрізняється деякими особливостями, а саме:

  • доповнено рядок 8 декларації «категорія платника» новим критерієм «особа, яка заявляє право на податкову знижку», який застосовується для громадян, які декларують право на податкову знижку;
  • розрахунок суми податку на доходи фізичних осіб, на яку зменшуються податкові зобов’язання в разі використання права на податкову знижку, виокремлено в додаток Ф3;
  • у декларації в розділі ІІ «доходи, які включаються до загального оподатковуваного доходу» додатково виокремлено доходи «нарахований (виплачений, наданий) у формі винагород та інших виплат відповідно до умов цивільно-правового характеру» та «дохід, отриманий від фізичної особи – орендаря, який не є податковим агентом фізичної особи – орендодавця, від надання в оренду (суборенду, емфітевзіс) земельних ділянок, земельних часток (паїв), виділених або не виділених у натурі (на місцевості), які розташовані за місцезнаходженням, відмінним від податкової адреси орендодавця»;

Слід нагадати, що з 01.01.2019 р. сплата податку на доходи фізичних осіб (далі – ПДФО) з доходів від надання в оренду (суборенду, емфітевзіс) земельних ділянок, земельних часток (паїв), виділених або не виділених у натурі (на місцевості), здійснюється відповідно до ПКУ та Бюджетного кодексу України за місцезнаходженням таких земельних ділянок (часток, паїв), у зв’язку з чим в новій формі декларації передбачені деякі зміни у порядку розрахунку податкових зобов’язань з податку.

Водночас податкові зобов’язання щодо військового збору з доходів, отриманих від фізичної особи – орендаря, який не є податковим агентом фізичної особи – орендодавця, від надання в оренду (суборенду, емфітевзіс) земельних ділянок, земельних часток (паїв) відповідно до вимог ПКУ визначаються в податковій декларації. При цьому сплата таких зобов’язань з військового збору здійснюється за податковою адресою.

Державна податкова служба України в індивідуальній податковій консультації «Щодо оподаткування ПДФО харчування за принципом «шведського столу» від 09.09.2019 р. № 87/6/99-00-04-07-03-15/ІПК продовжує наполягати, що вартість громадського харчування в кафе та ресторанах представників делегації за принципом «шведського столу» слід включати до оподатковуваного доходу таких фізосіб. Як наслідок, контролери хочуть, щоб на цей дохід нараховували ПДФО і військовий збір на загальних підставах. Цю консультацію податківці видали з урахуванням висновків, викладених у рішенні Донецького окружного адміністративного суду від 24.04.2019 р. (справа № 200/1191/19-а).

ДПСУ вказує, що суд підтримує позицію, що представники делегацій отримували дохід у вигляді харчування, але підприємство не укладало відповідні договори з представниками на отримання такого доходу. Крім того, суд також зазначив, що «неможливо встановити кількість та вартість харчування особисто кожного представника іноземної делегації з урахуванням особливостей, які виникають при харчуванні за принципом «шведського столу».

Неможливість персоніфікувати отриманий дохід та відсутність можливості розрахувати кількість спожитих продуктів не може слугувати підставою для звільнення представника делегації від сплати відповідних податків та зборів.

До того ж, на фізосіб-нерезидентів, тобто іноземних гостей, теж поширюються норми про отримання реєстраційного номера облікової картки платника податків.

Державна служба України з питань праці роз’яснила питання збереження середньої заробітної плати за працівниками на час додаткових відпусток у зв’язку з навчанням. Відповідно до вимог ст. 217 Кодексу законів про працю (далі – КЗпП) на час додаткових відпусток у зв’язку з навчанням за працівниками за основним місцем роботи зберігається середня заробітна плата. Зокрема, працівникам, які успішно навчаються без відриву від виробництва у вищих навчальних закладах з вечірньою та заочною формами навчання, надаються додаткові оплачувані відпустки (ст. 216 КЗпП):

1) на період настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання заліків та іспитів для тих, хто навчається на першому та другому курсах у вищих навчальних закладах:

  • першого та другого рівнів акредитації з вечірньою формою навчання – 10 календарних днів;
  • третього та четвертого рівнів акредитації з вечірньою формою навчання – 20 календарних днів;
  • незалежно від рівня акредитації із заочною формою навчання – 30 календарних днів;

2) на період настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання заліків та іспитів для тих, хто навчається на третьому і наступних курсах у вищих навчальних закладах:

  • першого та другого рівнів акредитації з вечірньою формою навчання – 20 календарних днів;
  • третього та четвертого рівнів акредитації з вечірньою формою навчання – 30 календарних днів;
  • незалежно від рівня акредитації із заочною формою навчання – 40 календарних днів;

3) на період складання державних іспитів у вищих навчальних закладах незалежно від рівня акредитації – 30 календарних днів;

4) на період підготовки та захисту дипломного проєкту (роботи) студентам, які навчаються у вищих навчальних закладах з вечірньою та заочною формами навчання першого та другого рівнів акредитації, – два місяці, а у вищих навчальних закладах третього і четвертого рівнів акредитації – чотири місяці.

Тривалість додаткових оплачуваних відпусток працівникам, які здобувають другу (наступну) вищу освіту за заочною (вечірньою) формою навчання в навчальних закладах післядипломної освіти та вищих навчальних закладах, що мають у своєму підпорядкуванні підрозділи післядипломної освіти, визначається як для осіб, які навчаються на третьому і наступних курсах вищого навчального закладу відповідного рівня акредитації.

Працівникам, допущеним до складання вступних іспитів в аспірантуру з відривом або без відриву від виробництва, для підготовки та складання іспитів надається один раз на рік додаткова оплачувана відпустка з розрахунку 10 календарних днів на кожний іспит.

Працівникам, які навчаються без відриву від виробництва в аспірантурі та успішно виконують індивідуальний план підготовки, надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю 30 календарних днів.

Для працівників, які навчаються у вищих навчальних закладах з вечірньою та заочною формами навчання, де навчальний процес має свої особливості, законодавством може встановлюватися інша тривалість відпусток у зв’язку з навчанням.

Відпустки, передбачені п.п. 1 і 2 ч. 1 та ч. 4 ст. 216 КЗпП, надаються впродовж навчального року.

Працівникам, які здобувають загальну середню освіту в середніх загальноосвітніх вечірніх (змінних) школах, класах, групах з очною, заочною формами навчання при загальноосвітніх школах, надається додаткова оплачувана відпустка на період складання (ст. 211 КЗпП):

1) випускних іспитів в основній школі – тривалістю 10 календарних днів;

2) випускних іспитів у старшій школі – тривалістю 23 календарних дні;

3) перевідних іспитів в основній та старшій школах – від 4 до 6 календарних днів.

Працівникам, які складають іспити екстерном за основну або старшу школу, надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю відповідно 21 та 28 календарних днів.

Працівникам, які успішно навчаються на вечірніх відділеннях професійно-технічних навчальних закладів, надається додаткова оплачувана відпустка для підготовки та складання іспитів загальною тривалістю 35 календарних днів протягом навчального року (ст. 213 КЗпП).

На тему
Запит прийнято!
Найближчим часом з вами зв’яжеться наш спеціаліст.
Гарного вам дня!
Запит не прийнято.
Ви можете зв'язатися з представниками «Де Візу» за тел. +38 (044) 279-0000
Гарного вам дня!
Долучайся до
команди "De Visu"
Ми переконані, що успіх нашого бізнесу залежить від працівників, тому ми заохочуємо кожного з них до розкриття власного потенціалу та здібностей.

Якщо ви відповідальні, орієнтовані на досягнення високих результатів своєї діяльності та прагнете до постійного розвитку й самовдосконалення, запрошуємо вас приєднатися до нашої команди.

дізнатися більше
112
працівників наразі в усіх філіях "De Visu" Group
Кар'єра