Огляд законодавства

02 – 06 березня 2020 року. Уряд переглянув умови й розміри оплати праці керівників та членів наглядових рад державних компаній

Кабінет Міністрів України постановою «Питання умов і розмірів оплати праці керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки» від 05.02.2020 року № 141 визначив, що місячний розмір заробітної плати керівника державної компанії в контракті не повинен перевищувати 1,25 млн грн.

Переглянули й умови виплат членам наглядових рад, прив’язавши їх до середньомісячної зарплати в галузі за підсумками попереднього кварталу: від п’яти таких зарплат – у разі виручки держкомпанії до 1 млрд грн у рік до 22 зарплат – у разі виручки понад 20 млрд грн у рік. Тобто такі особи зможуть отримувати в місяць від 23 615 до 103 706 грн.

Раніше річні виплати членам наглядової ради були обмежені від 548 тис. грн (45,7 тис. грн на місяць) при виручці до 949 млн грн на рік до 6,328 млн грн (527 тис. грн на рік) при виручці від 31,64 млрд грн в рік.

Крім цього, уряд скасував 10-відсоткову доплату членам наглядової ради за участь у роботі комітетів.

Кабмін рекомендував держорганам і наглядовим радам переглянути контракти з керівниками держкомпаній і членами наглядової ради, укладені до набрання чинності зазначеною постановою.

Міністерство цифрової трансформації України на своєї сторінці у фейсбуці повідомило, що відомство запустило експеримент з використання удосконалених електронних підписів та печаток, які базуються на кваліфікованих сертифікатах відкритих ключів.

Це означає, що електронні довірчі послуги стають більш доступними для некритичних життєвих ситуацій, що не потребують підвищеної безпеки. Електронна взаємодія, ідентифікація, авторизація зможуть здійснюватися зручніше та без додаткових витрат.

Отже, наразі громадяни та бізнес можуть отримати в надавачів електронних довірчих послуг кваліфікований чи удосконалений електронний підпис.

Особистий ключ для кваліфікованого електронного підпису (далі – КЕП) записується на захищеному носії (який коштує близько 650 грн), для удосконаленого – на звичайному. Зазвичай – у вигляді USB-флешки.

Отже, удосконалений підпис – більш простий спосіб. При цьому використовувати такі підписи та печатки можна буде в тих самих випадках, що й КЕП (за деякими винятками, наприклад, КЕП використовується держслужбовцями в їхній роботі, та інших випадках, передбачених нормативними документами).

Отримати послуги вдосконаленого або кваліфікованого електронного підпису можна в надавачів електронних довірчих послуг.

Державна податкова служба України в категорії 114.09 «ЗІР» відповіла на запитання «Яка відповідальність застосовується за здійснення СГ операцій з реалізації пального або спирту етилового без реєстрації платниками акцизного податку (в т. ч. у разі анулювання реєстрації)?».

За реалізацію пального або спирту етилового особою, яка не зареєстрована платником акцизного податку з реалізації пального або спирту етилового (у т. ч. у разі анулювання реєстрації), застосовується:

  • штраф у розмірі 100% вартості реалізованого пального або спирту етилового (п. 117.3 Податкового кодексу України, далі – ПКУ);
  • штраф у розмірі 170 грн за кожне неподання або несвоєчасне подання декларацій акцизного податку за податкові періоди, у яких була здійснена така реалізація, а в разі повторного порушення – 1 020 грн (п. 120.1 ПКУ);
  • до керівників та інших посадових осіб – адміністративна відповідальність згідно зі ст. 1631 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі – КУпАП).

Дії, передбачені частиною першою ст. 1631 КУпАП, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за те саме порушення, тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі від 10 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (ч. 2 ст. 1631 КУпАП).

Ураховуючи зазначене, за здійснення суб’єктами господарювання операцій з реалізації пального або спирту етилового без реєстрації таких суб’єктів платниками акцизного податку з реалізації пального або спирту етилового (у т. ч. у разі анулювання реєстрації) застосовується:

  • штраф у розмірі 100% вартості реалізованого пального або спирту етилового (п. 117.3 ПКУ);
  • штраф у розмірі 170 грн за кожне неподання або несвоєчасне подання декларацій акцизного податку за податкові періоди, у яких була здійснена така реалізація, а в разі повторного порушення – 1 020 грн (п. 120.1 ПКУ);
  • до керівників та інших посадових осіб – адміністративна відповідальність згідно зі ст. 1631 КУпАП.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (Нацкомфінпослуг), погодила розпорядження «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо інформації, яка стосується аудиту фінансової звітності за 2019 рік суб’єктів господарювання, нагляд за якими здійснює Нацкомфінпослуг» від 25.02.2020 року № 362 (далі – розпорядження).

Розпорядження розроблено відповідно до пунктів 8 та 18 ч. 1 ст. 28 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», ст. 14 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» (далі – Закон), п. 13 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23.11.2011 р. № 1070, та з метою вдосконалення інформації, що стосується аудиту фінансової звітності й має обов’язково міститися в аудиторському звіті, складеному за результатами обов’язкового аудиту фінансової звітності, консолідованої фінансової звітності та іншої інформації щодо фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання, які відповідно до законодавства зобов’язані оприлюднити або надати фінансову звітність (консолідовану фінансову звітність) користувачам фінансової звітності разом з аудиторським звітом, що готується суб’єктами аудиторської діяльності на підставах та в порядку, передбачених Законом, відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, іншого надання впевненості та супутніх послуг, і подати до Нацкомфінпослуг.

Державна служба України з питань праці розповіла про порядок залучення працівників до роботи у святкові й вихідні дні.

Чинне трудове законодавство передбачає низку гарантій у разі залучення працівників до роботи у вихідні, святкові або неробочі дні. За загальним правилом, визначеним ч. 1 ст. 71 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП), робота у вихідні дні забороняється.

Така заборона поширюється на залучення працівника до роботи не в загальний вихідний день – неділю, а у вихідний день конкретного працівника. Залучення окремих працівників до роботи у вихідні дні допускається тільки з дозволу виборного органу первинної профспілкової організації підприємства (далі – профспілкова організація) або профспілкового представника і лише у виняткових випадках, визначених законодавством та ч. 2 ст. 71 КЗпП.

Окрім цього, існує заборона на залучення окремих категорій працівників до робіт у вихідні дні, а саме: працівників, яким не виповнилося 18 років (ст. 192 КЗпП); вагітних і жінок, які мають дітей віком до трьох років; батьків, які виховують дітей без матері (у т. ч. у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі); опікунів (піклувальників) (ст. 176, 186 КЗпП).

Для видання наказу про роботу у вихідний день необхідно мати:

  • фактичну підставу, передбачену ч. 2 ст. 71 КЗпП;
  • дозвіл профспілкової організації (має надати саме виборний орган, а не його голова) або профспілкового представника;
  • згоду сторін на спосіб компенсації роботи у вихідний день;
  • згоду працівника виконувати доручену роботу, якщо її виконання не обумовлено трудовим договором, крім випадків тимчасового переведення без згоди працівника.

У наказі про роботу у вихідний день обов’язково зазначається: підстава залучення працівників до роботи; прізвища, імена, по батькові та посади всіх працівників, які працюватимуть у цей день; спосіб компенсації за роботу у вихідний день кожному.

Наказ доводиться до відома всіх працівників, які залучаються до роботи у вихідний день. Оскільки залучення працівників до роботи у вихідний (святковий, неробочий) день оформлюється наказом, то й надання компенсації (подвійна оплата або інший день відпочинку) за роботу в такий день також повинно оформлюватись наказом (розпорядженням роботодавця).

Державна служба України з питань праці розповіла про додаткові гарантії для працівників-донорів.

Ураховуючи важливість донорства, держава надає додаткові пільги донорам відповідно до Закону України «Про донорство крові та її компонентів» (далі – Закон) та ст. 124 КЗпП.

Відповідно до ст. 9 Закону в день давання крові та її компонентів, а також у день медичного обстеження працівник, який є або виявив бажання стати донором, звільняється від роботи на підприємстві, в установі, організації незалежно від форм власності із збереженням за ним середнього заробітку.

Після кожного дня давання крові та її компонентів, у тому числі в разі давання їх у вихідні, святкові та неробочі дні, донору надається додатковий день відпочинку із збереженням за ним середнього заробітку. За бажанням працівника цей день може бути приєднано до щорічної відпустки або використано в інший час протягом року після дня давання крові чи її компонентів.

Якщо за погодженням з керівництвом підприємства, установи, організації, командуванням військової частини в день давання крові донор був залучений до роботи або несення служби, йому за бажанням надається інший день відпочинку із збереженням за ним середнього заробітку.

У разі давання крові та її компонентів у період щорічної відпустки ця відпустка продовжується на відповідну кількість днів з урахуванням надання працівнику додаткового дня відпочинку за кожний день давання крові.

Виплата середнього заробітку, зазначеного в частинах 1, 2 та 3 цієї статті, здійснюється за рахунок коштів власника підприємства, установи, організації, де працює донор, або уповноваженого ним органу. Зазначені кошти належать до таких, що спрямовані на благодійну діяльність.

Підставою для надання зазначених пільг є відповідні довідки, видані донору за місцем медичного обстеження чи давання крові та її компонентів. Форми цих довідок та порядок їх видачі затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я.

На тему
Запит прийнято!
Найближчим часом з вами зв’яжеться наш спеціаліст.
Гарного вам дня!
Запит не прийнято.
Ви можете зв'язатися з представниками «Де Візу» за тел. +38 (044) 279-0000
Гарного вам дня!
Долучайся до
команди "De Visu"
Ми переконані, що успіх нашого бізнесу залежить від працівників, тому ми заохочуємо кожного з них до розкриття власного потенціалу та здібностей.

Якщо ви відповідальні, орієнтовані на досягнення високих результатів своєї діяльності та прагнете до постійного розвитку й самовдосконалення, запрошуємо вас приєднатися до нашої команди.

дізнатися більше
112
працівників наразі в усіх філіях "De Visu" Group
Кар'єра