Огляд законодавства

01 – 05 травня 2023 року. Національне законодавство у сфері реклами змінено відповідно до норм Євросоюзу

Верховна Рада України продовжила дію воєнного стану та загальної мобілізації. ВРУ підтримала законопроєкти щодо продовження воєнного стану та загальної мобілізації в Україні:

 • законопроєкт № 9259 «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні». Ним передбачено продовження строку дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 20 травня 2023 року строком на 90 діб;
 • законопроєкт № 9260 «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку проведення загальної мобілізації». Згідно з ним строк проведення загальної мобілізації продовжується з 20 травня 2023 року на 90 діб.

Таким чином, строк дії воєнного стану та мобілізації в Україні продовжується з 20 травня 2023 року строком на 90 діб, тобто до 18 серпня 2023 року.

Міністерство економіки України в листі від 20.03.2023 р. № 2704-22/11985-07, зокрема, висвітлило питання можливості бронювання працівників-сумісників.

На думку авторів листа у Порядку бронювання № 76 немає обмежень щодо бронювання працівників, які працюють за сумісництвом.

Отже, у разі наявності укладеного встановленим порядком трудового договору (контракту) між підприємством та працівником його бронювання на період мобілізації та на воєнний час здійснюється в порядку, визначеному Порядком бронювання № 76.

Щодо можливості бронювання працівників віком до 27 років (призовників) та громадян України, які проходять військову службу Мінекономіки зазначив наступне.

Оскільки, відповідно до Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», бронюванню підлягають військовозобов'язані (статті 25 цього Закону), то призовники, а також громадяни України, які проходять військову службу (військовослужбовці), бронюванню не підлягають.

Також бронюванню не підлягають громадяни України, які виключені з військового обліку.

Верховна Рада України прийняла в цілому проєкт закону про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення непорушності майнових прав (реєстр. № 9156-д). Документ розроблено з метою приведення нормативного регулювання, установленого п. 1 ч. 7 ст. 37 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» від 01.07.2004 р. № 1952-IV в редакції Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення механізму протидії рейдерству» від 12.05.2022 р. № 2255-IX, у відповідність із положеннями Конституції України та Рішенням Конституційного Суду України від 16.11.2022 р. № 9-р(II)/2022 у справі № 3-270/2019(6302/19), яким зазначений припис був визнаний неконституційним.

Реалізація положень прийнятого Закону дасть змогу удосконалити механізм правового забезпечення непорушності права власності та інших речових прав і встановлення такого правового регулювання відносин у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. Це допоможе забезпечити захист прав та інтересів власників або інших правонабувачів з урахуванням того, що втручання держави у право мирного володіння майном має відповідати певним критеріям. А саме: воно повинно відповідати принципові законності й переслідувати правомірну (легітимну) мету за допомогою засобів, які є достатньо домірними (пропорційними) меті, яку мають досягти.

Державна митна служба України оновила методичні рекомендації для суб’єктів господарювання щодо заповнення декларацій на товари під час процедури спільного транзиту.

1 травня 2023 року Держмитслужба опублікувала оновлені Методичні рекомендації щодо заповнення митної декларації на товари при їх поміщенні у митний режим транзиту на умовах Конвенції про процедуру спільного транзиту. Документ розміщено у підрозділі «Методичні та навчальні матеріали» розділу «Спільний транзит (NCTS)» на офіційному вебсайті Держмитслужби.

Так, у методичних рекомендаціях деталізовано вимоги щодо внесення даних безпеки до транзитної декларації, яка може, у тому числі, використовуватися замість ENS при ввезенні товарів на територію країн-членів ЄС. Даними безпеки, які додатково вносяться до транзитної декларації, є, зокрема:

 • орієнтовні дата та час прибуття в митницю транзиту,
 • місце навантаження,
 • індикатор особливих обставин,
 • інформація щодо способу оплати витрат на транспортування,
 • місце вивантаження,
 • маршрут,
 • дані перевізника, відправника та одержувача.

При цьому в даних безпеки щодо перевізника, відправника та одержувача заповнюється країна реєстрації та обліковий номер суб’єкта (TIN) або його назва та адреса.

Також в оновлених методичних рекомендаціях деталізовано вимоги щодо внесення інформації про транспортні засоби при переміщенні товарів залізничним транспортом. Під час залізничних перевезень як ідентифікатор транспорту може використовуватися номер потяга (у разі декларування в одній декларації усіх вагонів рухомого складу потяга) або номери залізничних вагонів/платформ (у разі декларування кожного окремого залізничного вагона або платформи в окремій декларації при формуванні рухомого складу з поставок різних суб’єктів процедури).

Верховна Рада України 2 травня прийняла в цілому законопроєкт від 05.04.2023 р. № 9184, яким вносяться зміни до Митного кодексу України задля приведення кодів УКТ ЗЕД у відповідність до Закону України «Про Митний тариф України». Про це свідчить інформація із картки зазначеного проєкту Закону.

Прийнятим документом пропонується привести окремі коди товарів УКТ ЗЕД, зазначені у статтях 282, 287 та розділі XXІ «Прикінцеві та перехідні положення» Митного кодексу України, у відповідність до нової версії Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності, затвердженої Законом України від 19.10.2022 р. № 2697-ІХ «Про Митний тариф України».

Ухваленим законом не передбачається розширення переліку товарів, щодо яких Митним кодексом України встановлено пільгові умови оподаткування.

Президент України підписав Закон України від 11.04.2023 р. № 3050-IX, яким звільняються від податку на нерухомість власники майна, що було знищене чи пошкоджене внаслідок російської агресії, а також щодо звільнення від звітування біженців. Про це свідчить картка базового законопроєкту № 7632, розміщеного на сайті ВРУ.

Цим законом в ПКУ закріплено норму, яка дозволяє не нараховувати та не сплачувати податок на нерухоме майно, яке відрізняється від земельної ділянки, починаючи з місяця, у якому об’єкт зруйновано. А сам факт руйнування має бути підтверджено актом огляду об’єкта, складеного ДСНС або його територіальним органом чи органом місцевого самоврядування.

Також відповідно до закону фізичні особи звільняються від сплати земельного податку до останнього числа місяця, у якому завершено бойові дії чи окупація відповідної території.

Звільняються від сплати податку не лише землі, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях, а й в районах, де тривають або можливі активні бойові дії. Крім того, очевидно, що землі, які межують з російським кордоном, не можуть бути оброблені через обстріли з боку країни-агресора. А деокуповані території здебільшого заміновані ворогом, що також унеможливлює їх обробку.

Нарахування та сплата податку для знищеного чи пошкодженого майна припинятиметься незалежно від включення відповідної території до Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії та тимчасово окупованих територій, оскільки пошкодження від рашистських обстрілів є на всій території України.

Також звільнено від обов’язку подання декларацій про майновий стан тих фізичних осіб, які отримували виключно пільговані доходи. Це стосується передусім подання декларацій біженцями, які отримували у 2022 році допомогу від іноземних держав.

Верховна Рада України сприяє посиленню правового захисту працівників у разі зміни власника підприємства або бізнесу. 2 травня 2023 року ВРУ прийняла за основу євроінтеграційний проєкт Закону про внесення змін до Кодексу законів про працю України щодо правонаступництва у трудових відносинах за реєстр. № 8244.

Законопроєкт передбачає приведення національного законодавства про працю у відповідність до положень Директиви Ради № 2001/23/ЄС від 12.03.2001 р. про наближення законодавств держав-членів, що стосуються охорони прав працівників у випадку передачі підприємств, бізнесових структур або частин підприємств або бізнесових структур.

Законопроєктом пропонується:

1) встановити обов’язок роботодавця продовжувати дію трудового договору у разі передачі власником бізнесу або його частин іншій особі, а також інформування роботодавцями працівників та їх представників про: дату (орієнтовну дату) та причини правонаступництва; економічні, технологічні, структурні наслідки правонаступництва або наслідки аналогічного характеру, які впливатимуть на права працівників;

2) передбачити визначення поняття і процедури правонаступництва у трудових відносинах;

3) зобов’язати правонаступника письмово або в електронній формі надати працівникам та виборному органу первинної профспілкової організації (профспілковому представнику), а в разі відсутності первинної профспілкової організації – вільно обраним та уповноваженим представникам (представнику) працівнику зазначену вище інформацію не пізніше ніж до початку дій, які впливатимуть на трудові права та інтереси працівників.

Законопроєкт також дає можливість представникам працівників ініціювати консультації з роботодавцем щодо причин зміни власника та можливість наслідків для працівників від такого рішення, а також щодо заходів, які можуть уникнути або пом’якшити такі наслідки.

Реалізація положень цього проєкту закону посилить правовий захист працівників у разі зміни власника підприємства або бізнесу та наблизить українське законодавство до європейських норм та стандартів, а Україну – до повноправного членства в ЄС.

Верховна Рада України підтримала зміни до Закону «Про рекламу». Законопроєкт № 9206 змінює національне законодавство у сфері реклами відповідно до норм ЄС.

Він передбачає заборону будь-якої реклами резидентів країни-агресора, а також заборону вміщувати в рекламі дискримінаційні твердження або зображення, які розпалюють ненависть, ворожнечу чи жорстокість.

Зокрема до Закону «Про рекламу» вносять такі зміни:

 • запроваджено чіткі критерії для ідентифікації реклами, яка потрапляє під юрисдикцію України;
 • уточнено вимоги до наявності необхідних ліцензій та дозволів на рекламовані товари та послуги;
 • удосконалено регулювання соціальної реклами, наприклад, допускається показ зброї, посилання на рекламодавця, якщо це державний орган або міжнародна організація;
 • спрощено правила переривання рекламою трансляції фільмів, програм новин та програм для дітей;
 • збільшено до 20% квоти реклами в аудіовізуальних медіа.

Кабінет Міністрів України пропонує дозволити туроператорам та турагентам витрачати придбану в Україні валюту на розрахунки із закордонними партнерами за туристичні послуги. Таке рішення було прийняте на засіданні Кабінету Міністрів 28 квітня 2023 року.

Враховуючи важливість питання відновлення ринку туристичних послуг, Урядом пропонується включити до Переліку НБУ, який дозволить транскордонні перекази, такі послуги:

 • послуги з тимчасового розміщення (проживання), а також пов’язані з цим супутні послуги (готельні послуги, послуги з організації харчування в закладах громадського харчування, послуги з організації дозвілля в культурно-розважальних закладах, організація та надання трансферів, оренда транспорту);
 • послуги з придбання квитків на авіаційний, залізничний, автомобільний, річковий, морський транспорт, бронювання та оплати круїзів, оренди морських і річкових човнів, катерів та інших суден;
 • послуги з організації екскурсійного обслуговування, міжнародних заходів спортивного, виставкового, ділового та подієвого призначення;
 • послуги з бронювання пакетів туристичних послуг.
На тему
Запит прийнято!
Найближчим часом з вами зв’яжеться наш спеціаліст.
Гарного вам дня!
Запит не прийнято.
Ви можете зв'язатися з представниками «Де Візу» за тел. +38 (044) 279-0000
Гарного вам дня!
Долучайся до
команди "De Visu"
Ми переконані, що успіх нашого бізнесу залежить від працівників, тому ми заохочуємо кожного з них до розкриття власного потенціалу та здібностей.

Якщо ви відповідальні, орієнтовані на досягнення високих результатів своєї діяльності та прагнете до постійного розвитку й самовдосконалення, запрошуємо вас приєднатися до нашої команди.

дізнатися більше
112
працівників наразі в усіх філіях "De Visu" Group
Кар'єра