Огляд законодавства

26 – 30 квітня 2021 року. Україна виплачуватиме компенсацію за наслідки ускладнень від вакцинації проти COVID-19

Кабінет Міністрів України повідомив, що держава виплачуватиме компенсацію за наслідки ускладнень від вакцинації проти COVID-19.

Починаючи із 23 квітня 2021 року діє постанова Кабміну «Деякі питання державної компенсації шкоди, пов’язаної з ускладненнями, що можуть виникнути після вакцинації від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» від 31.03.2021 р. № 371.

Вона визначає порядок держкомпенсації шкоди, пов’язаної з ускладненнями, що можуть виникнути після вакцинації проти COVID-19.

Тож, якщо особі буде встановлена група інвалідності, пов’язана з ускладненнями, що можуть виникнути після вакцинації проти COVID-19, тоді проводять виплату разово в таких розмірах:

  • 400-кратному розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 01 січня календарного року (у 2021 році – 908 000 грн), – для осіб з інвалідністю I групи;
  • 350-кратному розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 01 січня календарного року (у 2021 році – 794 500 грн), – для осіб з інвалідністю II групи;
  • 300-кратному розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 01 січня календарного року (у 2021 році – 681 000 грн), – для осіб з інвалідністю III групи.

У разі смерті особи, що настала внаслідок вакцинації від COVID-19, членам сім’ї, батькам, утриманцям померлого виплатять 750-кратний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 01 січня календарного року (у 2021 році – 1 702 500 грн).

Проте, коли буде отримана компенсація шкоди, пов’язаної з ускладненнями, що можуть виникнути після вакцинації від COVID-19, вакцинами або іншими медичними імунобіологічними препаратами для специфічної профілактики COVID-19 за процедурою Всесвітньої організації охорони здоров’я в межах глобальної ініціативи COVAX, тоді цю державну компенсацію не виплачують.

Розслідування та встановлення причинного зв’язку між встановленням особам інвалідності або смертю осіб і застосуванням вакцини буде проводити група оперативного реагування на несприятливі події після імунізації та оформлюватиме це відповідним протоколом розслідування за формою, затвердженою Міністерством охорони здоров’я України (далі – МОЗ).

Виплати в разі встановлення особі інвалідності призначає і виплачує МОЗ, а в разі смерті особи – МОЗ разово, у рівних частинах особам, які мають право на виплату.

Президент України підписав Закон «Про внесення зміни до статті 22 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» щодо соціального захисту у разі настання тимчасової непрацездатності» № 1380-ІХ, який парламент ухвалив 13 квітня цього року.

Документ повертає людям право на отримання матеріальної допомоги з Фонду соціального страхування України в період тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві (так званих лікарняних).

Через законодавчу колізію ці виплати були скасовані після внесення змін до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування», які вводяться в дію 30 червня 2021 року. Це могло спричинити недоотримання лікарняних 2,5 млн осіб. Закон, що його підписав Президент, виправляє колізію та відновлює право на одержання цієї матеріальної допомоги.

Документ набирає чинності з дня набрання чинності Законом України «Про реабілітацію у сфері охорони здоров’я» – 30 червня 2021 року.

Міністерство фінансів України наказом «Про затвердження Узагальнюючої податкової консультації з деяких питань оподаткування податком на додану вартість» від 27.04.2021 р. № 238 затвердило відповідну консультацію.

У ній міністерство відповіло на два питання, які стосуються застосування п. 261 підроз. 2 розд. ХХ Податкового кодексу України (далі – ПКУ). Відповідно до нього операції з постачання програмної продукції тимчасово, з 01 січня 2013 року до 01 січня 2023 року, звільняють від податку на додану вартість (далі – ПДВ).

1. Чи звільняють від ПДВ операції з постачання програмної продукції, до складу вартості якої входять послуги з її технічної підтримки?

До програмної продукції, яку звільняють від оподаткування ПДВ, відносять будь-які зміни, оновлення, додатки, доповнення та/або розширення функціоналу комп’ютерних програм, права на отримання таких оновлень, змін, додатків, доповнень протягом певного періоду часу.

Якщо операції з постачання послуг із технічної підтримки програмної продукції, зокрема встановлення, налаштування, тестування, виявлення та усунення недоліків, включають (є складовою частиною постачання такої продукції) до вартості програмної продукції, у т. ч. до вартості змін, оновлень, доповнень та/або розширення функціоналу комп’ютерних програм, прав на отримання таких оновлень, змін, додатків, доповнень протягом певного періоду часу, то такі операції звільняють від ПДВ.

2. Чи звільняють від ПДВ операції з постачання технічної підтримки програмної продукції, яка не входить до складу вартості такої продукції?

Якщо операції з технічної підтримки програмної продукції включають будь-які зміни, оновлення, додатки, доповнення, зокрема усунення недоліків та виправлення помилок, та/або розширення функціоналу комп’ютерних програм, права на отримання таких оновлень, змін, додатків, доповнень протягом певного періоду часу, з одночасним постачанням за одну вартість послуг із встановлення, налаштування, тестування, виявлення та усунення недоліків, консультування щодо користування програмною продукцією, то такі операції звільняються від ПДВ.

Послуги з технічної підтримки програмної продукції, які передбачають виключно постачання послуг із встановлення, налаштування, тестування, виявлення та усунення недоліків, консультування щодо користування програмною продукцією, які не передбачають внесення будь-яких змін до програмної продукції, та вартість яких не включає зміни, оновлення, додатки, доповнення та/або розширення функціоналу комп’ютерних програм, а також право (права) на отримання таких змін, оновлень, додатків, доповнень та/або розширення функціоналу комп’ютерних програм протягом певного періоду часу, оподатковують ПДВ на загальних підставах.

Державна податкова служба України повідомила, що сума нарахованої заробітної плати, що виплачується іноземцю згідно з трудовим договором, є базою нарахування єдиного соціального внеску (далі – ЄСВ).

Особливості регулювання трудових відносин іноземців та осіб без громадянства, які працюють в Україні, визначено ст. 54 Закону України «Про міжнародне приватне право» від 23.06.2005 р. № 2709-ІV, згідно з якою трудові відносини іноземців та осіб без громадянства, які працюють в Україні, не регулюються правом України в разі, якщо:

1) іноземці та особи без громадянства працюють у складі дипломатичних представництв іноземних держав або представництв міжнародних організацій в Україні, якщо інше не передбачено міжнародним договором України;

2) іноземці та особи без громадянства за межами України уклали з іноземними роботодавцями – фізичними чи юридичними особами трудові договори про виконання роботи в Україні, якщо інше не передбачено договорами чи міжнародним договором України.

Відповідно до ст. 253 Кодексу законів про працю України від 10.12.1971 р. № 322-VІІІ особи, які працюють за трудовим договором (контрактом) на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання або у фізичної особи, підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню.

Згідно з абз. 2 п. 1 ч. 1 ст. 4 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 р. № 2464-VI (далі – Закон № 2464) платниками ЄСВ є роботодавці, зокрема підприємства, установи, організації, інші юридичні особи, які використовують найману працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, чи за цивільно-правовими договорами.

Страхувальниками є роботодавці та інші особи, які відповідно до Закону № 2464 зобов’язані сплачувати ЄСВ (п. 10 ч. 1 ст. 1 Закону № 2464).

Згідно з п. 3 ч. 1 ст. 1 Закону № 2464 застрахованою особою є фізична особа, яка відповідно до законодавства підлягає загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню і сплачує (сплачувала) та/або за яку сплачується чи сплачувався у встановленому законом порядку ЄСВ.

Базою нарахування ЄСВ для зазначених платників є сума нарахованої кожній застрахованій особі заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України «Про оплату праці», та суму винагороди фізичним особам за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами (ст. 7 Закону № 2464).

Платники ЄСВ зобов’язані своєчасно та в повному обсязі нараховувати і сплачувати ЄСВ (п.1 ч. 2 ст. 6 Закону № 2464).

Отже, сума нарахованої заробітної плати (доходу), що виплачується юридичною особою застрахованій фізичній особі – іноземцю відповідно до трудового договору, є базою нарахування ЄСВ.

На тему
Запит прийнято!
Найближчим часом з вами зв’яжеться наш спеціаліст.
Гарного вам дня!
Запит не прийнято.
Ви можете зв'язатися з представниками «Де Візу» за тел. +38 (044) 279-0000
Гарного вам дня!
Долучайся до
команди "De Visu"
Ми переконані, що успіх нашого бізнесу залежить від працівників, тому ми заохочуємо кожного з них до розкриття власного потенціалу та здібностей.

Якщо ви відповідальні, орієнтовані на досягнення високих результатів своєї діяльності та прагнете до постійного розвитку й самовдосконалення, запрошуємо вас приєднатися до нашої команди.

дізнатися більше
112
працівників наразі в усіх філіях "De Visu" Group
Кар'єра