Облік і звітність

Чинники, від яких залежить облік ремонту чи поліпшення основних засобів

Для бухгалтерського обліку актив, який надходить на підприємство, вважається основним засобом (далі – ОЗ), якщо строк його використання ніж один рік. У бухгалтерському обліку об’єкт ОЗ визнається активом, якщо існує імовірність того, що підприємство отримає в майбутньому економічні вигоди від його використання та вартість такого ОЗ може бути достовірно визначена (п. 6 НП(С)БО 7).

Щоб основний засіб приносив економічні вигоди від свого використання, за ним слід доглядати, а саме: проводити ремонт, а в деяких випадках здійснювати його поліпшення. Розглянемо кожний з видів таких операцій.

Критерії поділу ОЗ на категорії

Відповідно до НП(С)БО 7 у бухгалтерському обліку витрати на догляд за ОЗ класифікуються залежно від того, на що спрямовані такі заходи. Так, якщо здійснені операції спрямовані:

  • на підтримку об’єкта в робочому стані й отримання первісно визначеної суми майбутніх економічних вигід від його використання, то такі операції є ремонтом. До їх складу входять операції з технічним оглядом, наглядом, обслуговуванням і поточним ремонтом ОЗ (п. 15 НП(С)БО 7);
  • на його поліпшення, що зумовлює збільшення майбутніх економічних вигід, первісно очікуваних від використання такого об’єкта, то такі операції є поліпшенням ОЗ. До цієї когорти відносять операції з модернізації, модифікації, добудови, реконструкції або капітального ремонту (п. 14 НП(С)БО 7).

Отже, головним чинником, який відносить здійснені операції до тієї чи іншої категорії, є факт отримання від них майбутніх економічних вигід.

Визначення характеру здійснених операцій

Рішення про характер та ознаки здійснених підприємством робіт, пов’язаних з основними засобами, тобто з визначенням того, чи спрямовані такі операції на підвищення техніко-економічних можливостей об’єкта (а саме, якщо проведені операції є поліпшенням) чи мають на меті підтримку об’єкта в придатному для використання стані (належать до ремонту), приймає керівник підприємства з урахуванням результатів аналізу ситуації, а також істотності таких витрат (п. 29 Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів, затверджених наказом Мінфіну від 30.09.2003 р. № 561; далі – Методрекомендації № 561). Таке рішення він прийматиме, опираючись на висновки, зроблені спеціалістом відповідного профілю. Таким фахівцем зазвичай є головний інженер, механізатор або інша компетентна особа.

Крім того, доводити до відома керівника спрямованість робіт він повинен через надання відповідних технічних висновків про спрямованість заходів, які проводять з основним засобом. У такому висновку вказують суть проведеної операції та описують усі виконані роботи (окремі етапи робіт), попередньо розділивши їх на ті, які зумовлюють збільшення майбутніх економічних вигід, і ті, які цього не здійснюють.

Так, наприклад, якщо на підприємстві здійснюється ремонт автомобіля, а саме зміна на ньому підшипників, зміна мастила чи фільтрів, то такі операції спрямовані на те, щоб підтримати ОЗ у справному стані. А отже, здійснення таких операції не призводить до збільшення економічних вигід від використання ОЗ. Тобто такі операції є простим поточним ремонтом.

Якщо ж на автомобіль, скажімо, установлюють новий потужніший мотор чи здійснюють його дообладнання (наприклад, на вантажівку встановлюють новий причіпний механізм, що дає змогу приєднати до нього причіп більшої вантажоємності), то такі операції пов’язані зі збільшенням вигід від використання такого об’єкта, а отже, такі операції є поліпшенням.

Від того, як саме буде кваліфіковано операцію (як ремонт чи як поліпшення), залежатиме облік таких операцій.

На тему
Запит прийнято!
Найближчим часом з вами зв’яжеться наш спеціаліст.
Гарного вам дня!
Запит не прийнято.
Ви можете зв'язатися з представниками «Де Візу» за тел. +38 (044) 279-0000
Гарного вам дня!
Долучайся до
команди "De Visu"
Ми переконані, що успіх нашого бізнесу залежить від працівників, тому ми заохочуємо кожного з них до розкриття власного потенціалу та здібностей.

Якщо ви відповідальні, орієнтовані на досягнення високих результатів своєї діяльності та прагнете до постійного розвитку й самовдосконалення, запрошуємо вас приєднатися до нашої команди.

дізнатися більше
112
працівників наразі в усіх філіях "De Visu" Group
Кар'єра