Податки

Податкова реформа: особливості оподаткування нерезидентів

Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» від 16.01.2020 року № 466-ІХ (далі – Закон № 466) вніс певні зміни щодо оподаткування нерезидентів. Які саме – далі.

Перелік доходів, що підлягають оподаткуванню, розширено

Законом № 466 унесено низку змін щодо оподаткування доходів нерезидентів, зокрема, доповнено перелік доходів, отриманих нерезидентом із джерелом їх походження з України, які підлягають оподаткуванню відповідно до пп. 141.4.1 п. 141.4 ст. 141 Податкового кодексу України (далі – ПКУ).

Такими доходами є:

  • лізингова/орендна плата, що вноситься резидентами на користь нерезидента – лізингодавця/орендодавця за договорами оперативного лізингу/оренди;
  • доходи від продажу нерухомого майна, розташованого на території України, яке належить нерезиденту;
  • брокерська, комісійна або агентська винагорода, отримана від резидентів або постійних представництв інших нерезидентів щодо брокерських, комісійних або агентських послуг, наданих нерезидентом на території України на користь резидентів;
  • доходи від відчуження прав на видобуток та розробку родовищ корисних копалин, мінеральних джерел та інших природних ресурсів, розташованих на території України, що належать нерезиденту;
  • інші доходи від провадження нерезидентом господарської діяльності на території України, крім доходів у вигляді виручки або інших видів компенсації вартості товарів, виконаних робіт, наданих послуг, переданих, виконаних, наданих резиденту (постійному представництву іншого нерезидента) від такого нерезидента, у тому числі вартості послуг із міжнародного зв’язку чи міжнародного інформаційного забезпечення.

Зазначені доходи оподатковуються за ставкою 15%, якщо іншого не передбачено нормами міжнародного договору з відповідною країною.

У разі якщо дохід виплачується нерезиденту в будь-якій формі, відмінній від грошової, або якщо податок на доходи нерезидента не було утримано з відповідного доходу під час виплати, такий податок підлягає нарахуванню та сплаті на основі розрахунку, встановленого пп. 141.4.2 п. 141.4 ст. 141 ПКУ.

Оподаткування суми фрахту

Змінами, внесеними Законом № 466, передбачено оподаткування суми фрахту, що сплачується нерезиденту резидентом, у тому числі фізичною особою – підприємцем, фізичною особою, яка провадить незалежну професійну діяльність, або суб’єктом господарювання (юридичною особою чи фізичною особою підприємцем), який обрав спрощену систему оподаткування, або іншим нерезидентом, який провадить господарську діяльність через постійне представництво за договорами фрахту.

Така сума фрахту оподатковується за ставкою 6% у джерела виплати таких доходів за рахунок цих доходів.

При цьому базою для оподаткування є базова ставка такого фрахту, а особами, уповноваженими справляти податок та вносити його до бюджету, є резидент, який виплачує такі доходи, незалежно від того, чи є він платником податку, а також суб’єктом спрощеного оподаткування.

Виробництво та розповсюдження реклами

Також пп. 141.4.6 п. 141.4 ст. 141 ПКУ передбачено сплату податку резидентами (у тому числі фізичними особами – підприємцями, фізичними особами, які провадять незалежну професійну діяльність, або суб’єктами господарювання (юридичними особами чи фізичними особами – підприємцями), які обрали спрощену систему оподаткування) під час виплати доходів нерезиденту за виробництво та/або розповсюдження реклами.

Під час такої виплати сплачується податок за ставкою 20% суми таких виплат за власний рахунок.

Постійні представництва

Звертаємо увагу, що Законом № 466 внесено зміни й до порядку оподаткування прибутків нерезидентів, які провадять свою діяльність на території України через постійне представництво.

Так, відповідно до пп. 133.2.2 п. 133.2 ст. 133 ПКУ платниками податку на прибуток є нерезиденти, які здійснюють господарську діяльність на території України через постійне представництво та/або отримують доходи із джерелом походження з України, та інші нерезиденти, на яких покладено обов’язок сплачувати податок у порядку, встановленому цим розділом.

Суми прибутків нерезидентів, які провадять свою діяльність на території України через постійне представництво, оподатковуються в загальному порядку. При цьому таке постійне представництво прирівнюється з метою оподаткування до платника податку, який провадить свою діяльність незалежно від такого нерезидента.

Постійне представництво визначає обсяг оподатковуваного прибутку, отриманого протягом звітного (податкового) періоду, відповідно до принципу «витягнутої руки». Оподатковуваний прибуток постійного представництва повинен відповідати прибутку незалежного підприємства, що здійснює таку саму або аналогічну діяльність у таких самих або аналогічних умовах і діє в повній незалежності від нерезидента, постійним представництвом якого воно є.

Обсяг оподатковуваного прибутку постійного представництва розраховується відповідно до положень ст. 39 ПКУ.

Отже, з 23.05.2020 р. постійні представництва нерезидентів визначають оподатковуваний прибуток у загальному порядку, встановленому для платників податку на прибуток підприємств, але з урахуванням принципу «витягнутої руки».

На тему
Запит прийнято!
Найближчим часом з вами зв’яжеться наш спеціаліст.
Гарного вам дня!
Запит не прийнято.
Ви можете зв'язатися з представниками «Де Візу» за тел. +38 (044) 279-0000
Гарного вам дня!
Долучайся до
команди "De Visu"
Ми переконані, що успіх нашого бізнесу залежить від працівників, тому ми заохочуємо кожного з них до розкриття власного потенціалу та здібностей.

Якщо ви відповідальні, орієнтовані на досягнення високих результатів своєї діяльності та прагнете до постійного розвитку й самовдосконалення, запрошуємо вас приєднатися до нашої команди.

дізнатися більше
112
працівників наразі в усіх філіях "De Visu" Group
Кар'єра