Огляд законодавства

04 – 06 січня 2021 року. Унесено зміни до форми податкової декларації про майновий стан і доходи

Кабінет Міністрів України затвердив Порядок доступу до інформації, необхідної для верифікації та моніторингу державних виплат.

«Порядок доступу до інформації в інформаційно-аналітичній платформі електронної верифікації та моніторингу органів, що здійснюють державні виплати» було прийнято 28 грудня 2020 року відповідно до Закону України «Про верифікацію та моніторинг державних виплат» з метою надання можливості органам, що здійснюють державні виплати, отримувати засобами інформаційно-аналітичної платформи в режимі реального часу підтвердження відповідності інформації, повідомленої отримувачами державної допомоги, вимогам законодавства, що впливають на визначення їх права на отримання та розмір державних виплат, або рекомендацію щодо проведення додаткової перевірки такої інформації.

Відповідно до Порядку органи, які здійснюють державні виплати, отримуватимуть доступ до інформації на безоплатній основі на підставі укладеного договору з Мінфіном. Також керівник такого органу визначатиме уповноважених осіб для надання їм доступу на час виконання ними повноважень.

Міністерство фінансів України наказом від 17.12.2020 р. № 783 внесло зміни до форми податкової декларації про майновий стан і доходи.

Цей наказ реалізує права платників податків на подання обʼєднаної звітності з податку на доходи фізичних осіб та єдиного внеску.

Відповідно до Закону № 466 платник податку – резидент, що визнається контролюючою особою щодо контрольованої іноземної компанії, зобов’язаний визначити частину прибутку контрольованої іноземної компанії відповідно до положень Кодексу, включити її до загального оподатковуваного доходу, що відображається в річній податковій декларації про майновий стан і доходи (далі – декларація), та визначити свої податкові зобов’язання. Тому наявна необхідність доповнення декларації інформацією щодо відображення зазначених доходів та податкових зобов’язань, а також доповнення декларації окремим додатком КІК.

Законами №№ 115 і 116 визначено, що подання звітності про нарахування єдиного внеску здійснюється у складі звітності з податку на доходи фізичних осіб, у зв’язку з чим виникла необхідність доповнення декларації додатковими окремими додатками ЄСВ 1, ЄСВ 2 і ЄСВ 3 та виокремлення зобов’язань з єдиного внеску в декларації для:

 • фізичних осіб – підприємців на загальній системі оподаткування;
 • осіб, які провадять незалежну професійну діяльність;
 • членів фермерського господарства, якщо вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню на інших підставах;
 • осіб, які сплачують єдиний внесок на умовах договору про добровільну участь у загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванні.

Наказом № 783 визначено, що податкова декларація про майновий стан і доходи в редакції цього наказу подається з 01 січня 2022 року.

Міністерство фінансів України наказом № 842 від 31.12.2020 р. затвердило Узагальнюючу податкову консультацію щодо деяких питань оподаткування податком на додану вартість (далі – ПДВ) операцій з постачання програмної продукції.

Консультація надає відповідь на запитання, чи звільнятимуться від оподаткування ПДВ операції з постачання різних видів програмної продукції.

Зокрема, роз’яснено, що операції з постачання результатів комп’ютерного програмування у вигляді сайтів та/або онлайнсервісів та доступу до них, у разі передачі замовнику майнових прав інтелектуальної власності на такі об’єкти, звільнятимуться від оподаткування ПДВ.

Водночас операції з постачання систем та/або устаткування/обладнання, складовою яких є програмна продукція без виділення окремої її вартості, оподатковуються ПДВ у загальновстановленому порядку.

Міністерство фінансів України наказом від 15.12.2020 р. № 773 затвердило нову форму Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску (далі – ЄСВ). Так, звичну форму № 1ДФ доповнено відомостями про нарахування ЄСВ.

Податковий розрахунок за новою формою вперше потрібно подавати за I квартал 2021 року.

Розрахунок подається окремо за кожний квартал (податковий період) з розбивкою по місяцях звітного кварталу протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного кварталу. Окремий Розрахунок за календарний рік не подається.

Звітність складається із Розрахунку та додатків до нього:

 • Додаток 1 (Д1) «Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам»;
 • Додаток 2 (Д2) формується та подається лише районними (міськими) управліннями праці та соціального захисту населення;
 • Додаток 3 (Д3) «Відомості про осіб, які проходять строкову військову службу»;
 • Додаток 4 (4ДФ) «Відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору»;
 • Додаток 5 (Д5) «Відомості про трудові відносини осіб та період проходження військової служби»;
 • Додаток 6 (Д6) «Відомості про наявність підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства».

Державна податкова служба України повідомила, що з 01 січня 2021 року згідно з п. 296.1 ст. 296 Податкового кодексу України для фізичних осіб – підприємців – платників єдиного податку першої і другої груп та платників єдиного податку третьої групи, які не є платниками ПДВ, передбачено ведення обліку в довільній формі шляхом помісячного відображення отриманих доходів.

Для фізичних осіб – підприємців – платників єдиного податку третьої групи, які є платниками ПДВ, передбачено ведення обліку в довільній формі шляхом помісячного відображення отриманих доходів та витрат.

При цьому визначено, що облік доходів і витрат може вестися за власним рішенням платників єдиного податку в паперовій та/або електронній довільній формі.

За бажанням платники першої – третьої груп єдиного податку можуть продовжувати вести облік доходів у книгах за попередньо визначеними формами.

Реєстрацію книг у контролюючих органах з 01.01.2021 р. на підставі внесених змін наказом Міністерства фінансів України «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства фінансів України від 19 червня 2015 року № 579» від 26 листопада № 728, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України за № 1240/35523 від 11 грудня 2020 року, скасовано.

Державна податкова служба України повідомила, що з 01 січня 2021 року до 01 січня 2022 року реєстратори розрахункових операцій (далі – РРО) та/або програмні реєстратори розрахункових операцій (далі – ПРРО) не застосовуються платниками єдиного податку другої – четвертої груп (фізичними особами – підприємцями), обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 220 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня податкового (звітного) року (1 320 000 грн), незалежно від обраного виду діяльності, крім тих, які здійснюють:

 • реалізацію технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту;
 • реалізацію лікарських засобів, виробів медичного призначення та надання платних послуг у сфері охорони здоров'я;
 • реалізацію ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння.

Міністерство фінансів України наказом № 729 від 27.11.2020 р. затвердило нові форми таких документів:

 • Акцизна накладна форми «П»
 • Акцизна накладна форми «С»
 • Розрахунок коригування акцизної накладної форми «П»
 • Розрахунок коригування акцизної накладної форми «С»
 • Заявка на поповнення (коригування) залишку пального
 • Заявка на поповнення (коригування) залишку спирту етилового

Крім того, затверджено новий порядок заповнення акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку пального, заявки на поповнення (коригування) залишку спирту етилового.

Нові форми документів почнуть діяти з 27.01.2021 року.

Національний банк України оприлюднив річний план перевірок з питань фінмоніторингу, дотримання валютного та санкційного законодавства на 2021 рік. Нацбанк запланував перевірки в 17 банках та 32 небанківських установах.

Річний план виїзних перевірок складено на підставі ризик-орієнтованого підходу за результатами проведеної оцінки ризиків діяльності банків та небанківських установ.

Річний план оприлюднюється згідно з вимогами Положення про порядок організації та здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду з питань реалізації і моніторингу ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) (п. 11 розд. II), затвердженого постановою Правління Національного банку України від 30 червня 2020 року № 90.

Національний банк України постановою Правління від 28 грудня 2020 року № 169 затвердив Положення про порядок безвиїзного нагляду за учасниками ринків небанківських фінансових послуг. Це дасть змогу регулятору ефективно та системно здійснювати безвиїзний нагляд, отримувати актуальну інформацію про ринок, запобігати правопорушенням та своєчасно комунікувати з учасниками ринку.

Об’єктами безвиїзного нагляду є:

 • небанківські фінансові установи;
 • надавачі фінансових послуг, які не є фінустановами;
 • посередники на ринках фінансових послуг;
 • фізичні особи-підприємці – надавачі фінансових послуг;
 • постійні представництва у формі філій іноземних страхових компаній;
 • небанківські фінансові групи.

Національний банк здійснюватиме безвиїзний нагляд на постійній (регулярній) основі. Для цього Національний банк регулярно оцінюватиме загальний фінансовий стан, результати діяльності та якості корпоративного управління, системи внутрішнього аудиту й управління ризиками, дотримання обов’язкових нормативів та інших вимог. Для обговорення питань, що можуть виникнути під час безвиїзного нагляду, з власниками істотної участі та керівниками учасників ринку можуть бути проведені зустрічі.

Національний банк України в листі від 30.12.2020 р. № 57-0009/80572 на запит Мінекономрозвитку підтвердив, що оплата за товари (послуги) через Приват24, Ощад24, Монобанк, Liqpay шляхом переказу коштів з рахунку за розпорядженням клієнта є банківською операцією.

Аналогічна позиція була й раніше. З позиції НБУ до безготівкових розрахунків потрапляють перекази за допомогою сервісів переказу коштів (Liqpay, Portmone, iPay тощо), банківських систем дистанційного обслуговування таких як Приват24, MONOBANK, Ощад24/7 тощо (у т. ч., з використанням платіжної картки) шляхом внесення покупцем готівки в касу банку або небанківської установи (у тому числі, шляхом використання програмно-технічного комплексу самообслуговування. Її можна зустріти у листі НБУ від 28.09.2020 р. № 57-0009/53844.

Зазначені вимоги законодавства НБУ просив враховувати під час надання податкових консультацій платникам податків.

Розрахунки за допомогою таких сервісів ДПСУ трактувала як розрахункову операцію в розумінні Закону про РРО і вимагали формувати від отримувачів переказу за товари (послуги) фіскальний чек.

29.12.2020 року пресслужба ДПСУ підтвердила лише той факт, якщо споживачі, використовуючи інтернет, замовляють послуги і розрахунки за них здійснюють виключно із застосуванням електронного платіжного засобу та платіжних систем (LiqPay, Portmone, EasyPay, PayPong, Ipay.ua, City24, Приват24 тощо), то такі операції здійснюють без застосування РРО надавачем послуги.

Це слідувало після того як із 10.12.2020 року завдяки Закону № 1071 РРО не потрібен при розрахунках за послуги, якщо такі розрахунки проводять виключно за допомогою банківських систем дистанційного обслуговування та/або сервісів переказу коштів.

На тему
Запит прийнято!
Найближчим часом з вами зв’яжеться наш спеціаліст.
Гарного вам дня!
Запит не прийнято.
Ви можете зв'язатися з представниками «Де Візу» за тел. +38 (044) 279-0000
Гарного вам дня!
Долучайся до
команди "De Visu"
Ми переконані, що успіх нашого бізнесу залежить від працівників, тому ми заохочуємо кожного з них до розкриття власного потенціалу та здібностей.

Якщо ви відповідальні, орієнтовані на досягнення високих результатів своєї діяльності та прагнете до постійного розвитку й самовдосконалення, запрошуємо вас приєднатися до нашої команди.

дізнатися більше
112
працівників наразі в усіх філіях "De Visu" Group
Кар'єра